Sökning: "Frida Sternvad"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Frida Sternvad.

 1. 1. Bloggar - Organisationernas Heliga Graal? En kritisk diskussion kring organisationers möjlighet att uppnå dialogbaserad kommunikation genom bloggar

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Jesper Wendel; Frida Sternvad; [2009]
  Nyckelord :the excellence theory; critical perspective; dialogue; blogs; organizations; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this master’s thesis is to critically discuss blogs as a medium for dialogue based communication in a public relations context, and to empirically study how organizations and blogs perceive each other and how this affects the organization’s public relations practice. The research was partly conducted through qualitative interviews with communications professionals representing six major Swedish brands. LÄS MER

 2. 2. "Det är ingen dans på rosor" - En uppsats om vilka förutsättningar som krävs för att en turistorganisation ska kunna arbeta med en profil

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för tjänstevetenskap

  Författare :Frida Friberg; Alexandra Klimek; Frida Sternvad; [2007]
  Nyckelord :samarbete; privat och offentlig sektor; profil; turistorganisationer; destinationsutveckling; Tourism; Turism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Problembeskrivning: Det inte är helt problemfritt att samarbeta ifrågasätter vi hur samarbeten ska kunna enas kring vad och hur de olika aktörerna vill att destinationens profil ska förmedlas, då aktörerna har olika utgångspunkter. Vi menar att aktörernas olika utgångspunkter kan göra det svårt att bli eniga i hur profilen ska förmedlas vilket kan bli problematiskt om arbetet med en profil ska lyckas. LÄS MER