Sökning: "Frida Storm"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Frida Storm.

 1. 1. RISK, RESPECT & UNSPEAKABLE ACTS : Untangling Intimate-Sexual Consent through 'Intuitive Inquiry' & 'Agential Realism'

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Centrum för genusforskning (from 2013)

  Författare :Frida Storm; [2021]
  Nyckelord :Doing; Consent; Communication; Intuition; Somatics; Intimacy; Sex; Sexual; Violence; Negotiation; Coercion; Rape; Legislation; Feminism; Neoliberal; Queer; Fanzine; BDSM; Dance; Performance; Sex Work; Responsibilization; Accountability; Diffraction; Entanglement; Autonomy; Agency; Power; Trauma.; Görande; samtycke; consent; kommunikation; intuition; somatik; intimitet; sex; sexuellt; våld; förhandling; tvång; våldtäkt; lagstiftning; feminism; nyliberalism; queer; fanzine; BDSM; dans; uppträdande; sexarbete; responsibilisering; ansvar; diffraction; entanglement; autonomi; agens; makt; trauma.;

  Sammanfattning : In an attempt to address the issues in research and theory on consent, this thesis explores what consent can be seen as "doing" through an 'Intuitive Inquiry' (Anderson 2011a) and 'Agential Realism' (Barad 2007). Various manifestations of consent appears through: the experience of the researcher, consent research and theory, consent legislation, interviews with professionals in intimate-sexual consent, and, feminist fanzines. LÄS MER

 2. 2. En organisation i förändring? : En analys av svenska doktriners uttryckta strategi och militärstrategisk kultur under 2000-talet utifrån liberalism och realism

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Frida Granath; [2020]
  Nyckelord :strategisk kultur; realism; liberalism; MSD; svenska doktriner;

  Sammanfattning : The 21st century has brought on a lot of changes in the security politics in Northern Europe. Some reports have described it as a change from sunshine to storm. In correlation with these changes, there will also be changes in strategy and in culture. Strategy can be explained through ends, means, and methods. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars upplevelser och erfarenheter av hud-mot-hudvård med sitt barn - Från födelse till hemgång från sjukhus : En kvalitativ metasyntes

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Frida Palm; Malin Ors; [2020]
  Nyckelord :Skin-to-skin; parents; experiences; breastfeeding; metasynthesis; midwife profession; Hud-mot-hud; föräldrar; erfarenheter; amning; metasyntes; barnmorskeprofessionen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hud-mot-hudvård med förälder direkt efter födelsen och efterföljande veckor kan förhindra allvarlig sjukdom och i värsta fall död hos barn. Det har globalt visat sig att barn skulle kunna överleva med små medel då hud-mot-hudvård ger värme, högre grad fungerande amning och anknytning. LÄS MER

 4. 4. Riskhantering i svenska skogsindustrin : En kvalitativ undersökning i hur svenska skogsindustrin anpassar sig till ett föränderligt klimat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Frida Lindgren; Linus Muhr; [2019]
  Nyckelord :klimatförändringar; finansiell riskhantering; skogsindustrin;

  Sammanfattning : Klimatförändringar är en stor risk för skogsbruket, där väderförändringar kan leda till ökade risker som storm, brand, översvämning, snö, insekter och svampar. Efter de kraftiga skogsbränderna under sommaren 2018 ökade allmänhetens kännedom om vilka konsekvenser klimatförändringarna kan få på den svenska skogen ur ett samhällsperspektiv. LÄS MER

 5. 5. Developing a model with help of GIS to assess risk for Storm Damage in Kronoberg County

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Frida Ulfves; [2015]
  Nyckelord :storm damage; wind throw; classification modelling; climate change; forest management; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : During the 20th century storm damage in Sweden has increased as a consequence of how the forest has been managed, an increased proportion of forest and older tree stands. The increase of storm damage has consequences for the regional economy, infrastructure, foresters, and the society. LÄS MER