Sökning: "Frida Ströberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Frida Ströberg.

 1. 1. Hitta matematiken : En intervjustudie om lärares uppfattningar av det nya kartläggningsmaterialet för förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Frida Ströberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Elevers tidiga taluppfattning- vad behövs? : En litteraturstudie om elevers utevckling av taluppfattning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Alexandra Firm; Frida Ströberg; [2019]
  Nyckelord :Taluppfattning; FONS; de tio bastalen; taluppfattningsförmåga; tidig taluppfattning;

  Sammanfattning : För att elever skall tillgodose sig matematikundervisningen i skolan krävs en god taluppfattning. Med taluppfattning menas att elever har kunskap om tals relationer, betydelse, storlek och begreppen som relaterar till dem. LÄS MER

 3. 3. Olivolja, fetaost och profilering – en fallstudie om att förmedla ett varumärkes kärnvärden genom storytelling

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Melina Atterflod; Frida Glenning Ströberg; [2019]
  Nyckelord :Storytelling; kärnvärden; varumärke; film; Zeta.;

  Sammanfattning : Kandidatarbetet syftar till att genom en designansats undersöka hur ett företag kan förmedla varumärkets kärnvärden genom storytelling. Detta görs genom en reklamfilm, med företaget Zeta som exempelvarumärke. .. LÄS MER