Sökning: "Frida Ströberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Frida Ströberg.

  1. 1. Elevers tidiga taluppfattning- vad behövs? : En litteraturstudie om elevers utevckling av taluppfattning

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

    Författare :Alexandra Firm; Frida Ströberg; [2019]
    Nyckelord :Taluppfattning; FONS; de tio bastalen; taluppfattningsförmåga; tidig taluppfattning;

    Sammanfattning : För att elever skall tillgodose sig matematikundervisningen i skolan krävs en god taluppfattning. Med taluppfattning menas att elever har kunskap om tals relationer, betydelse, storlek och begreppen som relaterar till dem. LÄS MER