Sökning: "Frida Sundgren"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Frida Sundgren.

 1. 1. ”EFTER SPRÅKCAFÉ HAR JAG DEN KÄNSLAN… ATT JAG KAN PRATA.”

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Frida Sundgren; [2021-08-04]
  Nyckelord :aktionsforskning; Sfi; kommunikativ språkundervisning; muntlig språkförmåga; andraspråksutveckling;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med studien är att utveckla kunskap om hur en specifik aktion och undervisningsform, kallad Språkcafé, fungerar som en praktik för att utveckla Sfi-elevers muntliga kommunikativa språkförmåga. Aktionen Språkcafé genomförs för att skapa en arena för samtal där elever med olika förutsättningar, mål och bakgrunder möts för att diskutera olika ämnen. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser och behov av stöd vid akuthjärtinfarkt- En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Martina Eriksson; Frida Sundgren; [2018]
  Nyckelord :Literature review; myocardial infarction; needs; person-centered care; women; behov; hjärtinfarkt; kvinnor; litteraturöversikt; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdom är ett vanligt hälsoproblem och hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken hos kvinnor. Forskningen vad det gäller hjärtinfarkt hos kvinnor har förbättrats de senaste åren men behöver belysas ytterligare. LÄS MER

 3. 3. Vem tolkar barnets bästa? : En kvalitativ undersökning av relationen mellan socialtjänst och tingsrätt vid vårdnadsöverflyttningar enligt 6 kap 8 § FB

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Frida Sundgren; Stina Söderberg; [2015]
  Nyckelord :Custody; Custody transitions; The best interest of the child; Foster care; Foster parents; Family law; Relation between social services and civil court;

  Sammanfattning : The purpose of this qualitative sociological law study is to examine the relationship between the social services and civil court to apprehend if knowledge about the child's best interest is transfered from social workers to the legal system. This have been done by investigating civil court cases concerning custody transition from biological parents to foster parents according to 6 chapter 8 paragraph in the law of parenting, built upon the legal principle of the best interests of the child. LÄS MER

 4. 4. A Literary Analysis of Stephenie Meyer’s "Breaking Dawn" from a Gender Perspective: Female Emancipation or False Liberation?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Frida Sundgren; [2011-06-28]
  Nyckelord :gender; Breaking Dawn; vampires; sexuality; Stephenie Meyer;

  Sammanfattning : This essay takes as its starting point John Stephens’ schema of masculine and feminine traits.The main character in Breaking Dawn, Bella and Edward, will be analysed according toStephens’ description of masculine and feminine character traits. LÄS MER