Sökning: "Frida Svanberg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Frida Svanberg.

 1. 1. Grammatikdiskurser på mellanstadiet : En studie av fyra lärares syn på grammatik och grammatikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Frida Svanberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker fyra mellanstadielärares syn på grammatik. De fyra lärarna är behöriga i ämnet svenska, och intervjuerna rymmer utöver lärarnas syn på grammatik även frågor om hur de säger sig undervisa i grammatik och vilket syfte grammatikundervisning fyller. LÄS MER

 2. 2. Infiltrationsbassängers kapacitet och  kontroll med avseende på  infiltrationsmängd och igensättningar : En jämförelse av plan och sluttande sandbotten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Maya Bar-Am; Isak Spett; Adam Svanberg; Frida Thelander; Simon Viklund; Veronika Widengren; Sandra Zaff; [2019]
  Nyckelord :infiltrationsbassänger; konstgjord grundvattenbildning; konstgjort grundvatten; bassängbotten; dricksvattenproduktion; igensättningar;

  Sammanfattning : För att framställa konstgjort grundvatten används idag infiltrationsbassänger som främsta metod i Sverige. Ytvatten pumpas upp till bassänger med sandfilter i botten där vattnet kan infiltrera för att sedan spridas och vidare filtreras genom underliggande rullstensås för att slutligen fylla på grundvattenmagasinet. LÄS MER

 3. 3. Pojken i randig pyjamas som högläsningsbok : en studie av en skönlitterär text för samtal om värdegrunden i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL); Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Frida Svanberg; Therese Goodwin; [2016]
  Nyckelord :To read aloud; novels; The boy in the striped pyjamas; teaching of democratic values; Högläsning; skönlitteratur; Pojken i randig pyjamas; värdegrund;

  Sammanfattning : This study examines the significance of reading aloud for work with values in school through an analysis of Pojken i randig pyjamas (The Boy in the Striped Pyjamas). The analysis considers the themes and narrative technique of the texts. LÄS MER

 4. 4. EN FÖRÄNDRAD IDENTITET : Sexualitetens påverkan i samband med bröstcancer. En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande

  Författare :Frida Svanberg; Timothy Shen; [2014]
  Nyckelord :Breast Neoplasms; Sexuality; Breast cancer; Tumor and Experience; Brösttumörer; Sexualitet; Bröstcancer; Tumör och Erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige drabbas 8000 kvinnor av bröstcancer varje år. Dessa kvinnor utsätts för både kroppsliga och emotionella biverkningar och förändringar. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt är att belysa hur kvinnor som drabbas av bröstcancer upplever att deras sexualitet påverkas av sjukdom och behandling. LÄS MER

 5. 5. Produktplaceringar och påverkan - en kvantitativ studie av produktplaceringar i rörlig media

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Frida Ottosson; Elin Svanberg; [2013]
  Nyckelord :Product placement; Attitude; Influence; Brand; Integration;

  Sammanfattning : In the ever increasing media clutter it is hard for marketers to make their products stand out. New ways of reaching consumers are constantly arising. This study seeks to further investigate the phenomenon known as product placement, delimited to movies/television. LÄS MER