Sökning: "Frida Svedblom"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Frida Svedblom.

  1. 1. Barn som anhörig inom palliativ vård i hemmet : En empirisk studie ur ett sjuksköterskeperspektiv

    Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

    Författare :Tina Gottfridsson; Frida Svedblom; [2019]
    Nyckelord :palliativ; palliativ vård; barn; barnperspektivet; anhörig; vård i hemmet; hemsjukvård; sjuksköterskeperspektiv;

    Sammanfattning : I dagens samhälle vårdas allt fler patienter med palliativ vård till livets slut i hemmet med sina anhöriga. Mötet med barn som anhörig beskrivs oftast som komplicerat för sjuksköterskorna då de väcker starka emotioner. När föräldrar är svårt sjuka och döende är barn som anhöriga särskilt sårbara. LÄS MER