Sökning: "Frida Wallin"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Frida Wallin.

 1. 1. Fenomenet 'Clean Girl' : Unga kvinnors identitetsskapande i den digitala tidsåldern

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Frida Wallin; [2024]
  Nyckelord :TikTok; Identitetsskapande; Ungdomskultur; Clean Girl;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats undersöker särskilt hur unga kvinnor förhåller sig till och interagerar med ”Clean Girl”-fenomenet, en trend som symboliserar en viss estetik och livsstil på TikTok. Genom en kvalitativ metod, inkluderande en dold observation av TikTok-innehåll och intervjuer med unga kvinnor, ger studien insikt i hur dessa individer uppfattar och anpassar sig till de ideal och föreställningar som förmedlas genom denna trend. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnad på akutmottagning : Sjuksköterskors upplevelser

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Frida Berggrund; Josephine Wallin; [2022]
  Nyckelord :akutmottagning; egenskaper; omvårdnad; sjuksköterskor; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor på akutmottagning har ett stort patientansvar. Sjuksköterskor behöver förhålla sig till lagar och styrdokument i arbetet och samtidigt arbeta utifrån helhetssyn på patienten. Akutmottagning är en komplex arbetsplats där patienter i alla åldrar och med olika åkommor söker vård samtidigt. LÄS MER

 3. 3. Beslutsprocesser och verkställande inom matvaruhandel i samband med covid-19 : En inblick av åtgärder i en av Sveriges största matvarubutiker

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Frida Pettersson; Josefin Wallin Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Executive measures; decision-making processes; covid-19  ; Verkställande åtgärder; beslutsprocesser; covid-19;

  Sammanfattning : I början av 2020 spreds sig coronaviruset globalt i hela världen och länder blev tvingade till att göra en omställning för att stoppa coronavirusets framfart. Resultatet av omställningarna sågs även i Sverige där Folkhälsomyndigheten införde rekommenderade restriktioner för den svenska befolkningen. LÄS MER

 4. 4. Djurens läkande kraft : En litteraturstudie om äldre patienters erfarenheter av djur som en del av omvårdnaden.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Frida Wallin; Elin Johansson; [2021]
  Nyckelord :Animal assisted activities; animal assisted therapy; elderly; health effects; nursing homes; Djurassisterade aktiviteter; djurassisterad terapi; hälsoeffekter; äldre; äldrevården;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är varje människas rättighet att uppnå bästa möjliga hälsa och äldreomsorgen ska vara inriktad på att de äldre känner välbefinnande och lever ett värdigt liv. Djur har visats ha positiv inverkan i flera bemärkelser och människor är i allmänhet öppna för djurterapi som behandlingsform. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelse av non-invasiv ventilation vid akut respiratorisk svikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Frida Lindholm; Emil Wallin; [2021]
  Nyckelord :Akut respiratorisk svikt; Non-invasiv ventilation; Patientupplevelse; Sårbarhet; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Ett stort antal patienter söker akutsjukvård varje år för akut respiratorisk svikt där en betydande del behandlas med non-invasiv ventilation. Behandling kan ges via olika masksystem men inom akutsjukvården är det huvudsakligen via en andningsmask som täcker både näsa och mun. LÄS MER