Sökning: "Frida Wester"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Frida Wester.

 1. 1. Unga extremister - En rättslig studie av lagens tillämplighet, skydds- och rättssäkerhetsintresset vid vård med stöd av 3 § LVU

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Frida Wester; [2017]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; LVU; socialrätt; våldsbejakande extremism; rättssäkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Våldsbejakande extremism har under de senaste åren seglat upp som ett allt ökande fenomen och ett växande samhällsproblem i Sverige. I kölvattnet av detta uppstår ett flertal frågor om hur fenomenet kan hanteras i rättsligt avseende. LÄS MER

 2. 2. Vad gör vi med de otillräkneliga? - En rättshistorisk studie av synen på straffansvar och påföljdsreglering för psykiskt störda lagöverträdare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Frida Wester; [2016]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; psykiskt störda lagöverträdare; straffansvar; straffrättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate and illustrate how the legal status of mentally disordered offenders has differed over time under Swedish law. Specifically, the focus is to investigate how the different dominant schools of the discipline criminal jurisprudence have influenced the legislation with respect to criminal liability and choice of penalty regarding mentally disordered offenders in the Swedish penal codes created in 1864 and 1962. LÄS MER