Sökning: "Frida Wikman"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Frida Wikman.

 1. 1. Tomma kyrkbackar och MC-gudstjänster : En analys av högstadieläroböcker i religionskunskap från Finland och Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionshistoria

  Författare :Frida Wikman; [2017]
  Nyckelord :Religious Education; Finland; Sweden; Christianity; läroböcker; innehållsanalys; kristendom.;

  Sammanfattning : This essay compares two series of RE-textbooks written for secondary school students in Finland and Sweden. The aim of the essay is to come to a greater understanding of the similarities and differences between confession based and non-confessional religious education. LÄS MER

 2. 2. Mobile Phone Utilization in Women’s Community-Based Organizations to Promote Empowerment

  Master-uppsats, KTH/Organisation och ledning

  Författare :FRIDA WIKMAN; [2016]
  Nyckelord :Community-based organizations; ICT4D; mobile phones; women’s empowerment;

  Sammanfattning : There is a growing recognition that community-based organizations (CBOs) show greater success than other development organizations in promoting empowerment. It has also been acknowledged that information and communication technology (ICT) can be a powerful tool for development. LÄS MER

 3. 3. FiMBOT - Design och konstruktion av en interaktiv scenrobot

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Christoffer Lindahl; Olivia Persson Hedin; Michael Refors; Gustav Solberger; Frida Wikman; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver ett grupprojekt som utförts inom ramen för kandidatexamensarbetet inom mekatronik. Den givna uppgiften var att bygga en robot. Uppdragsgivaren FamiljenPangea förmedlade att syftet med roboten var att den skulle befinna sig på scen tillsammans med artisten Robyn under hennes konserter. LÄS MER