Sökning: "Frida-Linnea Pettersson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Frida-Linnea Pettersson.

  1. 1. HBTQ-personers erfarenheter i mötet med hälso- och sjukvårdspersonal

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

    Författare :Frida-Linnea Pettersson; Elina Sjöberg; [2017]
    Nyckelord :HBTQ; Bemötande; Kommunikation; Erfarenheter; Vårdpersonal; Omvårdnad;

    Sammanfattning : Utvecklingen av HBTQ-frågor och mänskliga rättigheter i världen är olika. De tre senaste årtiondena har det skett många förbättringar för HBTQ-personer, dock finns det fortfarande förbättringsområden. Syftet med denna studie är att beskriva HBTQ-personers erfarenheter i mötet med hälso- och sjukvårdspersonal. LÄS MER