Sökning: "Friendly fire"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Friendly fire.

 1. 1. Horisontalstabilisering av en komplex träkonstruktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Angelica Sandström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dimensionering av en byggnad innebär att säkerställa en tillfredsställande funktion vid normal användning och minska risken för brott med allvarliga personskador. En viktig grundsten i dimensioneringen av en byggnad är det horisontella stabiliseringssystemet, det system som tar hand om de horisontella lasterna. LÄS MER

 2. 2. En mobilapplikation som presenterar hur fullt det är på Uppsalas studentnationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Ida Bergman; Lisa Bevemyr; Avin Kadir; Beatrice Lorentzen; [2020]
  Nyckelord :nations; Uppsala s nations; nation; student nations; mobile application; app; application; crowd; status indication; status; Uppsala s student life; Uppsala; student life; digitization; digitize; calculator; nationer; Uppsalas nationer; nation; studentnationer; mobilapplikation; app; applikation; folkmängd; statusindikation; status; Uppsalas studentliv; Uppsala; studentliv; digitalisering; digitalisera; handräknare;

  Sammanfattning : Uppsala's student life largely consists of the student nations. The student nations are required to count the number of guests due to fire safety and to meet the regulations from the Public Health Agency of Sweden concerning the current pandemic. LÄS MER

 3. 3. Brandrisker och skyddshöjande brandtekniska åtgärder för kabelutrymmen, lokaler för växelhuvudströmscentral och transformatorer inom vattenkraftverk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand; Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Torun Varg; Erica Oberholtzer; [2020]
  Nyckelord :Fire hazards; fire; cables; FDS; Vattenfall; hydropower plants; transformers; Brandrisker; brand; kablar; FDS; Vattenfall; vattenkraftverk; transformatorer;

  Sammanfattning : Dagens samhälle är beroende av el, allt från att få rent vatten i kranen till att kunna tanka bilen kräver el. Vattenkraftverk står för nästan 50% av dagens elproduktion i Sverige vilket medför att vattenkraft är en väsentlig verksamhet för att få samhället att fungera. LÄS MER

 4. 4. CFD Simulation of Urea Evaporation in STAR-CCM+

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära

  Författare :Oscar Ottosson; [2019]
  Nyckelord :Urea; AdBlue; SCR; Solid Deposit; NOx; nitrogen oxides; CFD; speedup; spray simulation; UWS; diesel after-treatment; STAR-CCM ; AVL Fire; Scania; Sweden; NXPS; LiU; DOE; Urea; AdBlue; SCR; Klump; NOx; kvävedioxider CFD; uppsnabbning; spray simulering; UWS; efterbehandling av diesel-motor; STAR-CCM ; AVL Fire; Scania; Sverige; NXPS; LiU; DOE;

  Sammanfattning : Diesel engines produce large amounts of nitrogen oxides (NOX) while running. Nitrogen oxides are highly toxic and also contribute towards the formation of tropospheric ozone. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av oljetestrigg för Compactmotorer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Jakob Friman; [2019]
  Nyckelord :Hydraulik; Tribologi;

  Sammanfattning : Bosch Rexroth i Mellansel, Sverige levererar kompletta hydraulsystem för applikationer som kräver lågt varvtal och högt vridmoment. Hydraulmotorn, som är en radialkolvsmotor med kamring, utvecklas och tillverkas i fabriken i Mellansel där det även finns ett stort hydraullaboratorium för att kunna testa motorerna. LÄS MER