Sökning: "Friendly fire"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Friendly fire.

 1. 1. Fytinsyra som flamskyddsmedel på bomull och polyester

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Kemiteknik

  Författare :Sara Kjellin; [2018]
  Nyckelord :fire retardant; phytate; phytic acid; Fytinsyra; flamskyddsmedel; bomull; polyester; natriumfytat; kalciumfytat; ammoniakfytat;

  Sammanfattning : Idag finns det flera hundra flamskyddsmedel på marknaden där en del är hälso- och miljöfarliga. Fytinsyra är en naturlig produkt från växtriket som är miljövänlig och icke-toxisk. Fytinsyra består till stor del av fosfor vilket gör att potential finns för ett grönt flamskyddsmedel vilket ska undersökas. LÄS MER

 2. 2. Grafiska dekaler : Utveckling av internationella brandskyddsdekaler för släcksystem i fordon

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Greta Kerttu; [2018]
  Nyckelord :Semiotik; grafisk design; symboler; säkerhet; brand; fordon;

  Sammanfattning : This report concerns a thesis of 15 credits for the Bachelor programme industrial design engineering, targeting product development, at Luleå University of Technology.The work was created in collaboration with the client Dafo Brand AB with the goal to create language independent safety labels for their fire supression system, something requested by their clients. LÄS MER

 3. 3. CFD-simulations of urea-waterspray in an after-treatment systemusing Star-CCM+

  Master-uppsats, KTH/Mekanik

  Författare :Emelie Trigell; [2018]
  Nyckelord :after-treatment systems; selective catalytic reaction SCR ; AdBlue; multiphase flow; multi-component liquid; Unsteady Reynolds Average Navier Stokes RANS ; wall film formation; solid deposits; efterbehandlingssystem; selektiva katalytiska reaktioner; AdBlue; flerfasstr ¨ommning; flerkomponentvätska; Unsteady Reynolds Average Navier Stokes; väggfilm; avlagringar;

  Sammanfattning : The legislation has forced the vehicle industry to reduce tail-end emissions. The air pollutant nitrogen oxide (NOX) has been shown to have a negative impact on human health and the environment. One of the key technologies to reduce the levels of NOX emitted from a vehicle is by implementing an after-treatment system. LÄS MER

 4. 4. Hållbart och brandsäkert byggande i trä

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Johanna Lindén; [2017]
  Nyckelord :Sustainable and fireproof building in wood; Trä; brandtekniska lösningar; estetik; försäkring;

  Sammanfattning : Trä har använts som byggmaterial i tusentals år men det har även varit känt för att brinna lika länge. Idag har trä kommit att bli aktuellt att bygga högt och stort med mycket tack vare att det är en hållbar och klimatsmart råvara som det finns gott om i Sverige men med det har även problem uppstått. LÄS MER

 5. 5. Timber-concrete hybrid innovations : A framework to evaluate economical and technical factors for the construction market

  Master-uppsats, KTH/Byggnadsmaterial

  Författare :Vito Lorenzo Zaccaro; [2017]
  Nyckelord :hybrid construction; timber; concrete; standardisation; modularity; construction market;

  Sammanfattning : Nowadays, the focus of the construction market is on sustainability aspects, for which purpose, the employment of wood seems promising. Nevertheless, in countries having high potentiality like Sweden, the timber construction market finds difficulties in growing. LÄS MER