Sökning: "Friendships"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade ordet Friendships.

 1. 1. Søte bror : En studie om organisationen Svenska Norgehjälpen under andra världskriget i Värmland

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Markus Hallberg; [2021]
  Nyckelord :World War II; relief work; Sweden; Norway; Norgehjälpen; Andra Världskriget; hjälparbete; Sverige; Norge; Norgehjälpen;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att genom en fallstudie undersöka hur Norgehjälpen arbetade i Värmland med bakgrund av vad den tidigare forskningen visade. Genom en kvalitativ texttolkning skulle undersökningen försöka visa på eventuella variationer i hjälparbetet, lokalt jämförelsevis centralt. LÄS MER

 2. 2. Towards a generational transformation of the role and meaning of friendship

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Julie Kirketorp; [2021]
  Nyckelord :Friendships; individualization; biographical narrative; identity; life witnesses; intimacy; and care.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The thesis sets out to explore the role and meaning of friendships across two age groups. This is attained by a generational interview design where the groups are separated by nearly 20 years. LÄS MER

 3. 3. Att leva som man tror : – en kvantitativ sekundäranalys av sambanden mellan vänskap och samhällsengagemang i relation till socialt kapital och religiöst kapital hos unga i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionssociologi

  Författare :Christine Sörner; [2021]
  Nyckelord :social capital; religious capital; civic engagement; non-profit; socialt kapital; religiöst kapital; samhällsengagemang; ideellt arbete;

  Sammanfattning : The expression “It’s not what you know, it’s who you know” is a core summary of the established knowledge about social capital (Woolcock & Narayan, 2000, s.225). LÄS MER

 4. 4. DISTANSERING FRÅN KRIMINALITET : En studie om unga vuxna mäns förhållningssätt inom utsatta områden

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Aran Shwani; Sami Makdesi Elias; [2020]
  Nyckelord :Social exkludering; särskilt utsatta områden; kriminalitet; unga vuxna män; reflexivitet; sociala interaktioner;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to understand how young adult men experience the environment and the growing conditions that exist in so-called particularly vulnerable areas. And on the basis of these, figure out how they relate to and distance themselves from crime as a way of life. LÄS MER

 5. 5. Hur några elever beskriver förutsättningar för delaktighet under skoldagen

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Marie Larsson; [2020]
  Nyckelord :Participation; special education; accessability; disability; a school for all; Delaktighet; specialpedagog; tillgänglighet; funktionsnedsättning; en skola för alla.;

  Sammanfattning : Delaktighet är ett forskningsområde som är centralt och aktuellt, inte minst sedan Barnkonventionen blev lag 1 januari 2020 (Unicef, 2018). Syftet med detta examensarbete var att beskriva hur fem elever med funktionsnedsättning uppfattar delaktighet. LÄS MER