Sökning: "Friendvertising"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Friendvertising.

 1. 1. Friendvertising - De som delar men inte tror sig dela

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Sofia Fris Åsum; Angelica Gustafsson; Matilda Hall; [2014-08-26]
  Nyckelord :bandwagon-effekten; e-word-of-mouth; konformitet; friendvertising; identitetsskapande; marknadsföring; produsage; reklam; reklamfilmer; sociala medier; uses and gratifications; viral marknadsföring; word-of-mouth;

  Sammanfattning : Titel: Friendvertising - De som delar men inte tror sig dela Författare: Sofia Fris Åsum, Angelica Gustafsson och Matilda Hall Uppdragsgivare: Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet Kurs: Kandidatuppsats i medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet Termin: Vårterminen 2014 Handledare: Gabriella Sandstig Sidantal: 61 sidor inklusive bilagor Antal ord: 17 953 Syfte: Att undersöka unga vuxnas förhållningssätt till friendvertising Metod: Kvalitativa fokusgruppsintervjuer Material: Fem fokusgruppsintervjuer Huvudresultat: Resultatet visar att den undersökta gruppen unga vuxna har ett positivt förhållningssätt till tillvägagångssättet friendvertising, men att det är komplext. De anser att friendvertising är effektivt, att det har större påverkan än traditionell reklam, att filmerna skapar starka känslor samt att personer som delar friendvertisingmaterial blir volontärer för varumärket i fråga. LÄS MER

 2. 2. Friendvertising på Facebook - varför delar vi? : En kvalitativ studie av Facebookanvändares till att dela med sig av reklamkampanjer på Facebook

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lovisa Ternby; Alexandra Fröding; [2014]
  Nyckelord :Friendvertising; Viral Marknadsföring; eWOM; Delning; Sociala Medier;

  Sammanfattning : Friendvertising är en metod marknadsförare använder sig av för att få konsumenter att själva sprida reklam via sociala nätverk. För att konsumenter ska sprida ett företags budskap krävs att de motiveras till det. LÄS MER