Sökning: "Friggebod"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Friggebod.

 1. 1. Konstruktion avsolfångare : Med hållbarhet i fokus

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Folger Forsén; Louise Grewin; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En stor utmaning som mänskligheten står inför är att minska utsläppen av koldioxid och även minskaenergianvändningen, samtidigt som jordens befolkning ökar och utvecklingsländer blir alltmerindustrialiserade. Det har därför blivit viktigt att etablera flera olika energimål samt utvinna mer energi frånnaturliga och hållbara energiresurser för att kunna etablera ett miljöanpassat samhälle. LÄS MER

 2. 2. Bygglovsfritt extrarum för en- eller tvåbostadshus

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningar i Helsingborg

  Författare :Sebastian Nilsson; Hannes Hjerpe; [2012]
  Nyckelord :extrarum; bygglovsfritt; en-och tvåbostadshus; friggebod; komplementbyggnad; fristående; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to produce an example of a solution to the problem with varying space requirements in divorced families living one-and two-family houses in Sweden. We have focused our work on solving this with a stand-alone complementary building which contains all the critical functions a dwelling should have. LÄS MER

 3. 3. Friggebod 15 m² i stolpverkskonstruktion

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Ola Gustafsson; [2009-03-11]
  Nyckelord :Friggebod; Bod; Stolpverk; Stolpverkskonstuktion; Husbyggnad;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av högskoleexamen i Kulturvård, Bygghantverksprogrammet 10 hp, 2009.... LÄS MER

 4. 4. En friggebod som fullvärdig bostad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Thomas Krantz; Erik Gärskog; [2009]
  Nyckelord :Utformning; Friggebod; Komplementbyggnad; Fritidshus; Marknadsanalys; Litet boende;

  Sammanfattning : Examensarbetet behandlar utformning av en komplementbyggnad, oftabenämnd "friggebod", som innehåller samtliga bostadsfunktioner. Bakgrundentill detta är att det sedan den första januari 2008 är tillåtet att uppföra enkomplementbyggnad på 15 m2 utan att söka bygglov. LÄS MER