Sökning: "Frihamnen"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet Frihamnen.

 1. 1. Frihamnen och platsens betydelse : landskapsarkitektens och kommunens syn på en platsspecifik utveckling av Frihamnen, Göteborg

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Beata Willeborn; [2020]
  Nyckelord :site; plats; platsspecifik; Frihamnen; Göteborg;

  Sammanfattning : I Göteborg planeras ett stort omvandlingsprojekt av Frihamnen. Frihamnen var tidigare ett hamnområde i Göteborgs inre hamn, men efter expansioner av Göteborgs hamn har all verksamhet flyttat längre ut från staden. LÄS MER

 2. 2. Socialt blandat boende i Frihamnen

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Filip Eklund; Hanna Thisell; [2019-03-19]
  Nyckelord :frihamnen; stadsutveckling; styrning; social hållbarhet; socialt blandat boende; fallstudie; governance; urban governance;

  Sammanfattning : Bakgrund: Urbaniseringen ökar ständigt och idag bor mer än hälften av jordens befolkning istäder vilket innebär stora utmaningar för städerna i form av att utvecklingen är hållbar ochlångsiktig. Göteborg beskrivs som en av Europas mest segregerade städer. LÄS MER

 3. 3. I jakten på den billiga hyresrätten : en fallstudie av det kommunala handlingsutrymmet att ställa krav på låga hyresnivåer vid markanvisning i Stockholm och Göteborg

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Gabriel Traneborn; [2019]
  Nyckelord :hyresrätt; handlingsutrymme; bostadsregim; stigberoende; aktiv markpolitik; markanvisning; inkluderande bostadsbyggande; finansialisering;

  Sammanfattning : I frånvaron av en nationellt sammanhållen bostadspolitik står kommunerna med ett tungt ansvar att sörja för sina invånares rätt till en bostad. Som konsekvens av allmännyttans förändrade roll behöver kommunerna i högre grad förlita sig på att marknaden ska bidra med lösningarna. LÄS MER

 4. 4. Kvillepiren purifying park : exploring phytotechnology in site-specific landscape design

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Laura-Kristine M. G. Bergman; [2019]
  Nyckelord :Phytotechnology; Phytoremediation; Kvillepiren; Frihamnen; Jubileumsparken; Jubilee park; Harbour development; Purifying Park; Sustainable aesthetics; Site-specific;

  Sammanfattning : In this master’s thesis I examine how phytotechnology can be used in a site-specifi c design at Kvillepiren. The pier was built in the river Göta Älv, to be one of Gothenburg’s ports. Today, the harbours have moved and the area where the Kvillepiren is part of a major urban development project. LÄS MER

 5. 5. Robustness simulation ofbus crew schedules : Case Study Frihamnen Depot (Stockholm)

  Master-uppsats, KTH/Transportplanering

  Författare :KEVIN LLORET CENDALES; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis develops a model aimed at predicting the performance of bus crew schedules and study their operational capacity to face disruptions, that is, its robustness. It is based on the relation among schedule deviation, passengers and slack times, considered as non-productive times before trips. LÄS MER