Sökning: "Friidrott"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade ordet Friidrott.

 1. 1. Att inkludera barn- och ungdomar med funktionsnedsättning i föreningsidrott : barn- och ungdomsledares resonemang

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Emme-Li Lövgren; Katarina Prandes; [2019]
  Nyckelord :children and adolescents; sport activities; occupational therapy; disabilities;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med studien var att beskriva hur barn- och ungdomsledare resonerar kring att inkludera barn och ungdomar med funktionsnedsättning inom föreningsidrottens aktiviteter. Metod En kvalitativ intervjustudie valdes som design där 12 barn- och ungdomsledare deltog i studien. LÄS MER

 2. 2. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inom föreningsidrotten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap

  Författare :Simon Grandin; Sebastian Zelic; [2019]
  Nyckelord :Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; idrottsledare; föreningsidrott;

  Sammanfattning : Bakgrund: Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är samlingsbegrepp för diagnoserna, ADHD, ADD, Tourettes, Asperger, Autism och språkstörning. En undersökning från Riksförbundet Attention visade att barn med NPF inom föreningsidrotten tenderar att sluta tidigare än genomsnittet med föreningsidrotten, framförallt i åldern mellan 9 – 12 år. LÄS MER

 3. 3. Orsaker till avhopp och återupptagande av en idrott : En kvalitativ studie bland kvinnliga utövare inom ishockey och friidrott

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Eveline Kjetselberg; Sanna Tollefors; [2019]
  Nyckelord :Dropout in sports; Avhopp inom idrott; Idrottsdeltagande; Friidrott; Ishockey; tränarlänkfriidrott; tränarlänkishockey;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie var att undersöka vilka orsaker det finns till att kvinnliga utövare inom friidrott och ishockey slutar utöva sin idrott. Studien undersökte vilka anledningar det finns till att vissa idrottare återvänder till sin idrott. Utöver detta ämnar studien ta fram förslag på åtgärder. LÄS MER

 4. 4. Uppfattad skaderisk hos friidrottare på landslagsnivå : En enkätstudie

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Maria Mereman; [2019]
  Nyckelord :track and field; injury risk; perceived injury risk; athletic injuries; friidrott; skaderisk; uppfattad skaderisk; idrottsskador;

  Sammanfattning : Aim Recent studies of Swedish track and field athletes have shown that there is a substantial risk of injury. None of these studies have investigated the potential role of how athletes perceive their injury risk, and how it may play a part in the occurrence and prevention of sport injures. LÄS MER

 5. 5. "Mammor ska sitta på läktaren" : Kvinnliga tränares upplevelser av ledarskap inom friidrottseliten utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Ida Hansen; [2019]
  Nyckelord :Equality; leadership; gender; track and field; Jämställdhet; ledarskap; genus; friidrott;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur kvinnliga tränare på elitnivå inom svensk friidrott, upplever sin roll som ledare utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Vidare undersöks hur jämställdhetsarbetet inom svensk friidrott ser ut och hur det ska kunna utvecklas. LÄS MER