Sökning: "Friidrott"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade ordet Friidrott.

 1. 1. Hur uppfattar och påverkas elitidrottare av andra idrottares dopingbruk, medias dopingrapportering och antidopingarbetet?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap

  Författare :Johanna Persson; Lina Rönnqvist; [2020]
  Nyckelord :kvalitativ ansats; idrott; prestationshöjande substanser; WADA; RF;

  Sammanfattning : Syftet är att belysa hur elitidrottare uppfattar och påverkas av andra idrottares dopingbruk, medias dopingrapportering samt antidopingarbetet. Studien hade intervjuer som datainsamlingsmetod. Urvalet bestod av åtta elitidrottare från ishockey, bandy, crossfit, fotboll, kraftsport, triathlon, skidåkning och friidrott. LÄS MER

 2. 2. Barn- och ungdomsledares känsla av sammanhang under coronapandemin : En kvantitativ undersökning bland ledare inom fotboll och friidrott

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Madde Olsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Att inkludera barn- och ungdomar med funktionsnedsättning i föreningsidrott : barn- och ungdomsledares resonemang

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Emme-Li Lövgren; Katarina Prandes; [2019]
  Nyckelord :children and adolescents; sport activities; occupational therapy; disabilities;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med studien var att beskriva hur barn- och ungdomsledare resonerar kring att inkludera barn och ungdomar med funktionsnedsättning inom föreningsidrottens aktiviteter. Metod En kvalitativ intervjustudie valdes som design där 12 barn- och ungdomsledare deltog i studien. LÄS MER

 4. 4. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inom föreningsidrotten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap

  Författare :Simon Grandin; Sebastian Zelic; [2019]
  Nyckelord :Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; idrottsledare; föreningsidrott;

  Sammanfattning : Bakgrund: Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är samlingsbegrepp för diagnoserna, ADHD, ADD, Tourettes, Asperger, Autism och språkstörning. En undersökning från Riksförbundet Attention visade att barn med NPF inom föreningsidrotten tenderar att sluta tidigare än genomsnittet med föreningsidrotten, framförallt i åldern mellan 9 – 12 år. LÄS MER

 5. 5. Orsaker till avhopp och återupptagande av en idrott : En kvalitativ studie bland kvinnliga utövare inom ishockey och friidrott

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Eveline Kjetselberg; Sanna Tollefors; [2019]
  Nyckelord :Dropout in sports; Avhopp inom idrott; Idrottsdeltagande; Friidrott; Ishockey; tränarlänkfriidrott; tränarlänkishockey;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie var att undersöka vilka orsaker det finns till att kvinnliga utövare inom friidrott och ishockey slutar utöva sin idrott. Studien undersökte vilka anledningar det finns till att vissa idrottare återvänder till sin idrott. Utöver detta ämnar studien ta fram förslag på åtgärder. LÄS MER