Sökning: "Frilandsodling"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Frilandsodling.

 1. 1. Jordgubbsdalens kungar. Bärodling i Finnerödja under 1900-talet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Maria Holmberg; [2017-02-03]
  Nyckelord :Strawberry; Strawberry field; Strawberry cultivation; Craftmanship; Jordgubbar; Jordgubbsodling; Finnerödja; Frilandsodling;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, 15 hp, 2016.... LÄS MER

 2. 2. Biobaserad marktäckning i svenskt jordbruk och trädgårdsnäring : en behovsanalys

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Anton Paulsson; [2016]
  Nyckelord :biomaterial; bioinnovation; plast; frilandsodling; marktäckning; kulturtäckning; Plasticulture; Mulching; Plastic; Bioinnovation; Biobased; Cultivation;

  Sammanfattning : Det används idag markdukar av plast baserad på fossila material inom så väl den svenska som den globala jordbrukssektorn. Dessa dukar läggs ut på marken och har till syfte att förhindra uppkomsten av ogräs. Markdukarna kräver upptagning och måste därefter skickas till återvinning eller deponi. LÄS MER

 3. 3. Fragaria - mer än bara jordgubbar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Emelie Palm; [2013]
  Nyckelord :Fragaria; viridis; nilgerrensis; daltoniana; nubicola; moupinensis; orientalis; moschata; virginiana; chiloensis; ovalis;

  Sammanfattning : I takt med att konkurrensen på trädgårdsmarknaden ökar blir det allt viktigare att som odlare hela tiden hålla koll på konsumenternas efterfråga för nya arter och sorter. Att våga testa nya växer och presentera dem i sitt sortiment kan ses som en potentiell konkurrensfördel, och bör vara prioriterat hos varje odlare. LÄS MER

 4. 4. Grön marktäckning i ekologisk vitkålsodling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Elisabet Norell; [2013]
  Nyckelord :grön marktäckning; mulch; ekologisk odling; frilandsodling; kväveläckage; kväveförlust; avkastning; ogräskontroll; grönsaker; huvudkål;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks huruvida olika artsammansättningar i grön marktäckning påverkar odlingsresultatet vad gäller avkastning, kväve (N)-förlust och ogräsförekomst. Främst vit-klöver (Trifolium repens) men även rödklöver (Trifolium pratense L. LÄS MER

 5. 5. Svenska frilandsodlade snittblommor : en värdig konkurrent till import?

  Kandidat-uppsats, SLU/Horticulture (until 121231)

  Författare :Tora Pålsson; [2012]
  Nyckelord :snittblommor; frilandsodling; tunnelodling;

  Sammanfattning : Den svenska frilandsproduktionen av snittblommor är minimal sedan tio år tillbaka. Det finns många miljömärkningar men det är tveksamt om konsumenterna förstår dem. Vi lever i en tid av miljödebatt och då närodlat är i ropet. LÄS MER