Sökning: "Friluftlivsundervisning"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Friluftlivsundervisning.

 1. 1. Gå ut utanför skolan och ha friluftsliv, det behöver inte vara mer avancerat än så : En kvalitativ studie om lärares undervisning i friluftsliv 

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Patrik Jauring; Viktor Andersson; [2019]
  Nyckelord :Outdoor education; Välfungerande; Friluftlivsundervisning; Friluftsundervisning; Friluftsaktiviteter; Friluftslivsaktiviteter; Matlagning; Didaktik; Kvalitativ friluftsliv; Didaktiska val; Progression;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att lärare i svenska skolor har problem att utföra en undervisning i friluftsliv (Seger 2012; Novus 2016; Backman 2011a). Problemen som lyfts är bland annat att lärarna inte har geografiska, ekonomiska och tidsmässiga förutsättningar till att utföra friluftslivsundervisning. LÄS MER

 2. 2. Goda möjligheter men ändå lite friluftsliv : En kvalitativ studie av friluftsliv inom idrott och hälsa på gymnasieskolor i Nacka Kommun

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Joni Perälä; Ellen Winroth; [2016]
  Nyckelord :Outdoor education; Friluftsliv; friluftsundervisning; Nacka kommun; skola; naturreservat; ramfaktorer; friluftsdagar;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet med denna studie är att undersöka vilken uppfattning lärare i idrott och hälsa har om friluftsliv samt vilken friluftlivsundervisning som bedrivs i några utvalda gymnasieskolor i Nacka kommun. Vilken uppfattning om friluftsliv har gymnasielärare i idrott och hälsa i Nacka kommun?Vilken friluftsundervisning bedriver de?Vad begränsar och möjliggör friluftsundervisningen i Nacka kommun? MetodI studien användes en kvalitativ intervjumetod, fem gymnasielärare som undervisar i idrott och hälsa i Nacka kommun intervjuades. LÄS MER