Sökning: "Friluftsaktiviteter"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet Friluftsaktiviteter.

 1. 1. Överkompensera, anpassa eller förändra dig!

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Anna Lundqvist; [2020-08-05]
  Nyckelord :Manliga normer; mens; normalisering; self determination theory;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpProgram: Hälsopromotion-idrottsvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Hillevi PrellExaminator: Peter KorpAntal sidor: 51Termin/år: VT 2020Nyckelord: Manliga normer, mens, normalisering, self determination theory.... LÄS MER

 2. 2. Gå ut utanför skolan och ha friluftsliv, det behöver inte vara mer avancerat än så : En kvalitativ studie om lärares undervisning i friluftsliv 

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Patrik Jauring; Viktor Andersson; [2019]
  Nyckelord :Outdoor education; Välfungerande; Friluftlivsundervisning; Friluftsundervisning; Friluftsaktiviteter; Friluftslivsaktiviteter; Matlagning; Didaktik; Kvalitativ friluftsliv; Didaktiska val; Progression;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att lärare i svenska skolor har problem att utföra en undervisning i friluftsliv (Seger 2012; Novus 2016; Backman 2011a). Problemen som lyfts är bland annat att lärarna inte har geografiska, ekonomiska och tidsmässiga förutsättningar till att utföra friluftslivsundervisning. LÄS MER

 3. 3. Lärarnas syn på friluftsliv i Idrott och Hälsa : En kvantitativ studie om Idrott och Hälsa lärares syn på undervisningen i friluftsliv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Andersson Adam; [2017]
  Nyckelord :Curriculum; Outdoor education; Physical education teacher; Physical education; Skolverket; Friluftsliv; Idrottslärare; Idrott och Hälsa; Läroplanen; Skolverket;

  Sammanfattning : Friluftsliv blir ett allt större ämne i skolan i Sverige. Det är ett ämne som ska uppta en tredjedel av ämnet Idrott och Hälsa enligt läroplanen. I denna kvantitativa undersökning har det framkommit att de flesta idrottslärare anser att de har tillräckligt med materiella resurser för att undervisa i friluftsliv. LÄS MER

 4. 4. Fyns fisketurister : En studie om fisketuristers motiv och värderingar, utifrån ett miljö-och fiskeetiskt perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Carl-Anton Bengtsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Med det snabbt framväxande sportfiskeintresset skapas nya tillfällen inom turismen. Folk reser i syftet att bedriva fiske över hela världen vilket för med sig en ny sektor inom naturturismen med tillhörande jobb och verksamheter. LÄS MER

 5. 5. Elevers erfarenheter och upplevelser av friluftliv : En kvalitativ studie med killar i årskurs 7

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Palm Kristofer; [2016]
  Nyckelord :Outdoor living; Outdoor education; Outdoor activities and Physical Education.; Friluftsliv; idrott; skola; elever och pojkar.;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to find out what experience of outdoor activities, known as friluftsliv  in Sweden, pupils have and shed light on the perceptions they have about outdoor living. The study is based on focus group interviews with a total of ten guys in the seventh grade in primary school. LÄS MER