Sökning: "Friluftslivsaktiviteter"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Friluftslivsaktiviteter.

 1. 1. Gå ut utanför skolan och ha friluftsliv, det behöver inte vara mer avancerat än så : En kvalitativ studie om lärares undervisning i friluftsliv 

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Patrik Jauring; Viktor Andersson; [2019]
  Nyckelord :Outdoor education; Välfungerande; Friluftlivsundervisning; Friluftsundervisning; Friluftsaktiviteter; Friluftslivsaktiviteter; Matlagning; Didaktik; Kvalitativ friluftsliv; Didaktiska val; Progression;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att lärare i svenska skolor har problem att utföra en undervisning i friluftsliv (Seger 2012; Novus 2016; Backman 2011a). Problemen som lyfts är bland annat att lärarna inte har geografiska, ekonomiska och tidsmässiga förutsättningar till att utföra friluftslivsundervisning. LÄS MER

 2. 2. Ensam är stark- eller bara mer försiktig? : En mixmetodologisk studie om dödsolyckor och risktagande i friluftslivsaktiviteter i svenska fjällen

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Centrum för klimat och säkerhet (from 2013)

  Författare :Johanna Öhrling; [2018]
  Nyckelord :dödsolyckor i friluftslivsaktiviteter; risktagande i fjällen; risktagande i grupp; fjällsäkerhet;

  Sammanfattning : Det här är en masteruppsats om dödsolyckor och risktagande inom friluftslivsaktiviteter i svenska fjällen. Syftet är att undersöka om det finns några skillnader i antal och karaktär mellan dödsolyckor med ensamma och de som har någon med sig, samt att undersöka vilka orsaker som kan ligga bakom eventuella skillnader och vad det kan säga om människors risktagande ensamma och i grupp. LÄS MER

 3. 3. Friluftslivets möjligheter och hinder : En kvalitativ undersökning av idrottslärares uppfattningar av friluftslivsundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Jakob Aspviken; Carl Zetterström; [2018]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; friluftslivsundervisning; idrottslärares uppfattningar; naturmiljöer; hälsa;

  Sammanfattning : Uppsatsen söker svar hur svenska idrottslärare arbetar med friluftsliv, ett område som pedagoger kan uppleva som problematiskt. Friluftsliv är något som kan bidra till såväl fysisk som psykiskt välmående för individer som genomför friluftslivsaktiviteter. LÄS MER

 4. 4. Solna dagisby

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Elise Wiklund; [2016]
  Nyckelord :Förskola; Solna; by; trä;

  Sammanfattning : Mitt projekt handlar om den slutna gården, skogen och de kringbyggda trähusen. En referens till projektet är den traditionella gården där husen är sammanförda i längor runt en gårdsplan. LÄS MER

 5. 5. Utökat strandskydd vid Hässleholms sjöar och åar - utredning av natur och rekreationsvärden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Jonna Nilsdotter; [2013]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Lakes and streams constitute important habitats for many organisms. These environments are also valuable for recreation and health for human beings. The aim of the shoreline protection legislation is to protect shores from settlements so that natural and recreational values are conserved. LÄS MER