Sökning: "Friskis och svettis"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden Friskis och svettis.

 1. 1. ”Alla människor behöver rörelse för att må bra” : En studie av modelläsare och legitimering av träning förmedlade genom webbtexter från två gymkedjor

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Linnéa Csirmaz; [2020]
  Nyckelord :Appraisal; SFG; model reader; reader role; legitimization; training; evaluations; Appraisal; SFG; modelläsare; läsarroll; legitimering; träning; evalueringar;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som avsikt att ta reda på hur två gym förmedlar värderingar runt träning i sina informerande webbtexter. Syftet med uppsatsen är att ta reda på vilken läsarroll som erbjuds i texterna, vilken modelläsare som konstrueras och hur gymmen legitimerar träning. LÄS MER

 2. 2. Ökar ditt välbefinnande av fysisk aktivitet?

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Julia Malm; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte & Frågeställning Syftet med denna studie är att ta reda på anledningen till varför personer tränar på gym kopplat till deras välbefinnande. - Finns det ett samband mellan välbefinnande och mängden fysisk aktivitet? - Skiljer sig välbefinnandet mellan män och kvinnor som är fysiskt aktiva? - Vad är anledning till att vara fysiskt aktiv kopplat till välbefinnande? Metod En kvantitativ tvärsnittsstudie har genomförts med inslag av kvalitativt utformade frågor. LÄS MER

 3. 3. Mångfald, jag ser dig inte! Med hälsningar till Friskispressens redaktion -En kvalitativ semiotisk analys av Friskispressens ambitioner att representera mångfald på sina omslagsbilder

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Frida Wirsén; [2019]
  Nyckelord :Semiotics; diversity; gender; body ideal; myths; ethnicity; cover; fitness magazine;

  Sammanfattning : This study aims to examine how front cover models are visually depicted in the Friskispressen’ magazine, after the fact that members have pointed a normative non-diversity stereotype permeates the magazine’s images. From a diversity and gender perspective, the representations linked to women and men are studied. LÄS MER

 4. 4. Träningsverksamheters energianvändning och miljöpåverkan : En studie gjord på Friskis&Svettis i Karlstads kommun relaterat till kommunens miljömål

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

  Författare :Jakob Thorvaldsson; Ann-Charlott Boström; [2018]
  Nyckelord :klimatpåverkan; elgenerering; träning; transporter; koldioxidutsläpp;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Härligt trött eller helt dränerad? En jämförande undersökning av hur kvinnor och män konstrueras i ett antal personporträtt i Expressen, Friskispressen och Göteborgs-Posten 2015–2017

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Agnes Viktor; [2017-09-04]
  Nyckelord :Personporträtt; konstruktion; semantisk kategorisering;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen är kartläggs med hjälp av semantisk kategorisering hur kvinnor och män konstrueras, utifrån adjektiv och andra personbeskrivande ord, i ett antal personporträtt som publicerats under 2015, 2016 och 2017 i kvällstidningen Expressen, träningsföreningen Friskis & Svettis medlemstidning Friskispressen och dagstidningen Göteborgs-Posten.Resultatet visar att det finns skillnader mellan de tre delmaterialen, exempelvis i andelen beskrivande ord, där Expressen innehåller störst andel, 1,69%, medan Friskispressen innehåller 1,17% och Göteborgs-Posten innehåller 1,18%. LÄS MER