Sökning: "Friskrivningsklausuler"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet Friskrivningsklausuler.

 1. 1. Undersöka eller upplysa? - En studie av ansvarsfördelningen för faktiska fel i fastigheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Johnsson; [2020]
  Nyckelord :fastighetsrätt; upplysningsplikt; undersökningsplikt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Fastighetsköp är för många privatpersoner ett stort och viktigt köp. Om fastigheten efter köpet visar sig vara felaktig behövs regler för ansvarsfördelningen. LÄS MER

 2. 2. Rådgivaransvaret vid fastighetsöverlåtelser - Särskilt om friskrivningsklausuler vid grov vårdslöshet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Louise Trattner; [2019]
  Nyckelord :Rådgivaransvar; Friskrivningsklausuler; 36 § avtalslagen; Fastighetsrätt; Avtalsrätt; Skadeståndsrätt; Grov vårdslöshet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Errors and deficiencies in real estate can lead to excessive costs for the buyer. Particularly if the buyer is a consumer. The buyer of a property has, among other things, a far-reaching obligation to examine the real estate before buying it. LÄS MER

 3. 3. Friskrivningsklausulers rättsverkan i aktieöverlåtelseavtal

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Altay Hakyemez; [2019]
  Nyckelord :förmögenhetsrätt; företagsöverlåtelse; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay examines which possibilities contracting parties in a corporate acquisition have of using disclaimer clauses to regulate responsibilities in regards to the Swedish Sale of Goods Act. Starting point is the criticism directed towards the precedent set in NJA 2016 s. LÄS MER

 4. 4. Företagsförvärv – En analys av det köprättsliga felansvaret

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Vanessa Tellenmark; [2018]
  Nyckelord :Företagsförvärv; Köplagen; Riskfördelning; Riskanalys; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The starting point for this thesis has been that all shares in a limited liability company are transferred to a buyer. The presentation analyses how the risk of errors in the target company is divided between the buyer and the seller, based on the provisions of the Sale of Goods Act. LÄS MER

 5. 5. Rättelseklausuler : De positiva och negativa effekterna av användandet av rättelseklausuler i avtal

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Alexandra Rydberg; [2018]
  Nyckelord :rättelseklausuler; avtalsrätt; standardavtal; friskrivningsklausuler;

  Sammanfattning : Villkoret nedan kallas rättelseklausul, det är ett begrepp som inte är vida känt, trots att klausulen används i avtal i många branscher. I doktrin är det enbart Calissendorff och Ramberg som skrivit något mer omfattande om ämnet. LÄS MER