Sökning: "Friskrivningsklausuler"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet Friskrivningsklausuler.

 1. 1. Rådgivaransvaret vid fastighetsöverlåtelser - Särskilt om friskrivningsklausuler vid grov vårdslöshet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Louise Trattner; [2019]
  Nyckelord :Rådgivaransvar; Friskrivningsklausuler; 36 § avtalslagen; Fastighetsrätt; Avtalsrätt; Skadeståndsrätt; Grov vårdslöshet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Fel och brister i fastighet kan leda till mycket kostnader för framför allt en konsu-ment. En köpare av en fastighet har en långtgående undersökningsplikt som gör att köparen inte kan åberopa en avvikelse som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos liknande fastigheter samt omständigheterna vid köpet enligt 4 kap 19 § 2 st. LÄS MER

 2. 2. Företagsförvärv – En analys av det köprättsliga felansvaret

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Vanessa Tellenmark; [2018]
  Nyckelord :Företagsförvärv; Köplagen; Riskfördelning; Riskanalys; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The starting point for this thesis has been that all shares in a limited liability company are transferred to a buyer. The presentation analyses how the risk of errors in the target company is divided between the buyer and the seller, based on the provisions of the Sale of Goods Act. LÄS MER

 3. 3. Rättelseklausuler : De positiva och negativa effekterna av användandet av rättelseklausuler i avtal

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Alexandra Rydberg; [2018]
  Nyckelord :rättelseklausuler; avtalsrätt; standardavtal; friskrivningsklausuler;

  Sammanfattning : Villkoret nedan kallas rättelseklausul, det är ett begrepp som inte är vida känt, trots att klausulen används i avtal i många branscher. I doktrin är det enbart Calissendorff och Ramberg som skrivit något mer omfattande om ämnet. LÄS MER

 4. 4. Leasing : Ett lönsamt finansieringsalternativ eller en kostsam fälla?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Josefine Myrén; Linda Orebjörk; [2017]
  Nyckelord :Leasing; finansiell leasing; privatleasing; billeasing; konsumentskydd;

  Sammanfattning : Leasing är idag ett erkänt finansieringsalternativ och är en typ av långtidshyra. Det har blivit allt vanligare att leasa, framförallt för privatpersoner, och då leasing är ett oreglerat område anser vi att det är viktigt att belysa de problem som kan uppstå i ett leasingförhållande. LÄS MER

 5. 5. Friskrivningsklausuler - Har friskrivningsklausuler generellt någon betydelse i avtals hållbarhet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Britt Olsson; [2017]
  Nyckelord :Friskrivningsklausuler; avtal; ansvarsfriskrivningar; riskfördelning; standardvillkor; Business and Economics; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det skriftliga avtalet mellan två parter är en garant för den grundläggande avtalsrättsliga principen om att avtal skall hållas. Friskrivningsklausuler förekommer ofta som en central del i de allmänna avtalsvillkoren. Innehållet i standardavtal kan helt domineras av sådana klausuler. LÄS MER