Sökning: "Fritid"

Visar resultat 1 - 5 av 940 uppsatser innehållade ordet Fritid.

 1. 1. Så kommer vi ihåg friluftslivet från skolåren : Idrottlärarstudenters uppfattning av undervisningen i friluftsliv från deras skolår

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Anna Wåhlin; [2021]
  Nyckelord :Outdoor life; Outdoor education; Engströms Logiker; Experience; belonging; PE Students; Friluftsliv; Skolans friluftsliv; Engströms Logiker; Upplevelser; Gemenskap; Idrottslärarstudenter;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Studiens syfte är att undersöka hur bilden och aktiveringen av friluftsliv ser ut hos dagens förstaårsstudenter vid idrottslärarprogrammen i Sverige och hur de upplevt sin egen friluftsundervisning under åren i skolan. Frågeställningarna som undersöks i studien är: Hur ser förstaårsstudenter på sitt eget friluftsliv? Vilka minnen har förstaårets idrottslärarstudenter av friluftsundervisningen från ungdomsskolan? Vilka drivkrafter påverkar lärande och utövande av friluftsliv för idrottlärarstudenter? Metod Studien har genomförts på förstaårsstudenter vid de nationella utbildningarna till idrottslärare. LÄS MER

 2. 2. Idrott : En jämförelse mellan olika socioekonomiska grupper

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Zakarias Mahfoud; [2021]
  Nyckelord :Idrott; socioekonomi;

  Sammanfattning : Syfte  Syftet med denna studie är att undersöka ungdomars förhållningssätt till föreningsidrott utifrån deras socioekonomiska position. Frågeställningarna är följande: - På vilket/vilka sätt har individers socioekonomiska position en påverkan på valet av idrott på fritiden?  - Hur påverkar individernas sociokulturella bakgrund deras syn på olika idrotter? Metod Denna studie genomfördes genom att intervjua sex olika ungdomar från två områden i Stockholm som anses ha socioekonomiska skillnader. LÄS MER

 3. 3. Återhämtning vid distansarbete under covid-19 : Betydelsen av socialt stöd och konflikt mellan arbete och privatliv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Linnéa Nilsson; Sara Borén; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Till följd av covid-19 har distansarbetet i Sverige ökat markant. Att arbeta hemifrån har förändrat social arbetsgemenskap samt försvårat gränsdragning mellan arbete och fritid. LÄS MER

 4. 4. Promotion of Physical Activities of NightShift Nurses with Gamification : A Study of Investigating of Physical Activity among Night Shift Nurses and PromotingGamification

  Master-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Azad Tanmina; [2021]
  Nyckelord :Shiftwork; Physical activity; Schedule; Gamification; Skiftarbete; Fysisk aktivitet; Schema; Gamification;

  Sammanfattning : This study shows the investigation of physical activeness among the nurses whowork in night shifts in hospitals and motivates them to do physical activities in theform of gamification in their working place. A qualitative approach is applied forgathering the data in the form of interviewing nurses to inquiry the problems andtried to find out the real opinions and scenarios related with physical inactivenessbased on the nurse’s interpretation. LÄS MER

 5. 5. Elevers attityder till läsning av skönlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Josefin Fermfelt; Emma Hansson; [2021]
  Nyckelord :Attityder; bortval; elever; eskapism; format; läsning; lästid; skönlitteratur; tidsbrist; ungdomar; uppmuntran; vanor; val.;

  Sammanfattning : Syftet med kunskapsöversikten är att ta reda på vilka attityder elever har till att läsa skönlitteratur. Metoden har bestått av informationssökning. Resultatet av källorna har sedan bearbetats, noggrant granskats och sammanställts. Såväl svenska som internationella studier har använts. LÄS MER