Sökning: "Fritids"

Visar resultat 1 - 5 av 138 uppsatser innehållade ordet Fritids.

 1. 1. Det outtalade. Uppmärksammas och bemöts tyst maktspel i skolan och på fritids? : En fältstudie av kroppsspråk på lågstadiet: Hög- och lågstatusspel och Härskartekniker samt deras Motstrategier och alternativ som Bekräftartekniker och Lågaffektivt bemötande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Margot Lande; [2019]
  Nyckelord :Non Verbal Communication; Elementary school; After-school programme; Master Suppression Techniques; Counter-strategies; High and Low status swing; Low Arousal Approach; positioning; interaction; pedagogics; power relations.; Bekräftartekniker; fritidshem; härskartekniker; hög- och lågstatusspel; ickeverbal kommunikation; kroppsspråk; kränkning; lågaffektivt bemötande; pedagogik; makt; motstrategier; relationsskapande.;

  Sammanfattning : Det outtalade – What is not uttered. The purpose of this study is to observe and analyze interaction between young children and between them and their educators focusing on power relations shown by non verbal communication. LÄS MER

 2. 2. Domesticering av appar i hemmiljön

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emma Hast; Susanna Eliasson; [2019]
  Nyckelord :mediestudier; domesticering; domesticeringsprocess; moralisk ekonomi; digitala medier; appar; General Works;

  Sammanfattning : Domesticeringen av teknologier inom medie- och kommunikationsvetenskap innebär att det digitala mediet utvecklas från att vara en okänd teknologi till att bli integrerat och inneha sin självklara plats i den vardagliga kontexten. Domesticering följer de fyra stegen i domesticeringsprocessen: beslagtagandet där mediet förvärvas av konsumenten, objektifieringen där mediet introduceras i den vardagliga kontext som tillhör konsumenten, integrationen där mediet finner sin plats och sitt syfte i den vardagliga kontexten och omvandlingen där mediet blir en symbol för något i den vardagliga kontexten. LÄS MER

 3. 3. Fysisk aktivitet i fritidshemmet : Fritidslärares upplevelser av möjligheter och utmaningar.

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jahmeel Ejdeskog Salmon; Amir Khemiri; [2019]
  Nyckelord :Fritidshem; fysisk aktivitet; sociokulturellt perspektiv; KASAM;

  Sammanfattning : I detta arbete så har vi riktat in oss på fysisk aktivitet i fritidshemmet. Syftet med arbetet är att undersöka hur pedagoger ser på arbetet med fysisk aktivitet på fritidshemmet, vilka möjligheter och hinder som kan uppstå, samt hur de hanterar motstånd och motgångar i arbetet. LÄS MER

 4. 4. Elevassistans i fritidshemmet : Lärare i fritidshems erfarenheter av elevassistans

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Forskning för fritidshemmets pedagogik

  Författare :Linnea Dahlström; [2019]
  Nyckelord :fritidshemmet; beteendeproblem; inkludering;

  Sammanfattning : Enligt läroplanen för grundskolan har alla elever rätt till en likvärdig skola och för en del elever innebär det extra anpassningar eller särskilt stöd (Skolverket, rev. 2018). LÄS MER

 5. 5. "Det viktigaste är att barnen trivs och mår bra" : En studie om fem fritidspedagogers uppfattning om fritidspedagogisk undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Frida Hedman; [2019]
  Nyckelord :fritidshem; skola; planering; samverkan; yrkesroller; kompletteringsuppdraget;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa intervjustudie tar sin utgångspunkt i fem fritidspedagogers upplevelser kring fritidspedagogisk undervisning på fritidshemmet och i skolan. Syftet med studien är att öka kunskapen om vilken uppfattning fritidslärare har om vad fritidspedagogisk undervisning innebär. LÄS MER