Sökning: "Fritidsaktivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade ordet Fritidsaktivitet.

 1. 1. Med rätt stöd hade allting löst sig, eller? : Enhetschefers syn på de nedskärningar som sker inom LSS

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Therese Nilsson; [2021]
  Nyckelord :budget; consequences; cuts; middle manager.; budget; enhetschef; handlingsutrymme; konsekvenser; nedskärning.;

  Sammanfattning : Denna uppsats byggs på de besparingar som sker inom lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade. Lagen antogs för att förbättra levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning, men även för att ge en möjlighet till självbestämmande och goda levnadsvillkor. LÄS MER

 2. 2. Association between cognitive measures, global brain surface area, genetics, and screen-time in young adolescents : Estimation of causal inference with machine learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Evgenija Kravchenko; [2021]
  Nyckelord :Causal modelling; DirectLiNGAM; PGS; intelligence; screen time; cognitive development; Kausal modellering; DirectLiNGAM; PGS; intelligens; skärmtid; kognitiv utveckling;

  Sammanfattning : Screen media activity such as watching TV and videos, playing video games, and using social media has become a popular leisure activity for children and adolescents. The effect of screen time has been a highly debated topic; however, there is still very little known about it. LÄS MER

 3. 3. Utomhusundervisning -En kvalitativ studie om hur fritidspedagogers utevistelse kan komplettera den ordinarie undervisningen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Joel Barman; [2020-02-25]
  Nyckelord :Outdoor education; utomhusundervisning; utomhuspedagogik; kompletterande undervisning; att undervisa i naturen; fritidspedagog; fritidspedagogers intentioner med sin undervisning;

  Sammanfattning : Min erfarenhet är att lärare ofta ser på utomhusundervisning som en oplanerad fritidsaktivitet snarare än ett planerat lärtillfälle. Och inte sällan är det fritidspedagogerna som får i uppgift att ta med eleverna ut i skogen. LÄS MER

 4. 4. ”Jag skulle ändå vilja gå kvar, det är mycket roligare” - En studie om varför elever väljer att stanna eller sluta på fritids och vad de gör istället

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Nikolina Lindsjö; Saga Cronberg; [2020]
  Nyckelord :barns fritid; barns perspektiv; fritidshem årskurs 4-6;  meningsfull fritid; meningsfullt fritidshem; slutar på fritidshemmet;

  Sammanfattning : Elever i årskurs 4-6 slutar på fritidshemmen och vi vet inte riktigt varför eller vad de gör istället.Syfte med denna studie är att förstå vad som ligger bakom årskurs 4–6 elevers val att antingenstanna eller lämna fritids. Syftet är vidare att ta reda på vad eleverna gör på sin fritid. LÄS MER

 5. 5. Environmental Assessment of Kayak using MFA & LCA : A case study at Melker of Sweden

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Abhishek Srivastav; Spyridon Xenos; [2020]
  Nyckelord :Kayak; Fiberglass; Flax Fiber; Leisure Purpose; Material Flow Analysis; MFA; Life Cycle Assessment; LCA; Resource-efficiency; Environmental Performance; Sustainable Recreational Activity; Kajak; Glasfiber; Linfiber; Fritidsändamål; Materialflödesanalys; MFA; Livscykelanalys; LCA; Resurseffektivitet; Miljöprestanda; Hållbar fritidsaktivitet;

  Sammanfattning : Kayaking is a watersport activity that involves paddling performed within leisure purposes. Although kayaking provides pleasure to the practitioners, there are some adverse environmental issues concerning the site used to perform kayaking due to the equipment. LÄS MER