Sökning: "Fritidsgårdsverksamhet"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Fritidsgårdsverksamhet.

 1. 1. I kväll finns det varken åklagare eller domare! : En essä om när det brister i kommunikation och uppmärksamhet i arbetslaget

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Oskar Bernéus; [2018]
  Nyckelord :fritidsgårdsverksamhet; praktisk kunskap; yrkeserfarenhet; uppmärksamhet; yrkesetik; arbetslag;

  Sammanfattning : Detta självständiga arbete är skrivet i form av en vetenskaplig essä. Syftet med essän är att förstå hur spänningar på arbetsplatsen kan påverka hur pedagoger uppfattar situationer olika och hur spänningarna kan påverka pedagogers agerande. Frågeställningarna i essän är: 1. LÄS MER

 2. 2. Vilka effekter har Jämställdhetseffekten? : En studie av jämställdhetsarbete i fritidsgårdsverksamhet.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Rebecka Jacobsson; [2013]
  Nyckelord :jämställdhet; jämställdhetsarbete; human reasource development; delegerat lärande; fritidsgårdar; fritid.;

  Sammanfattning : Flickor och pojkar har olika förutsättningar för en aktiv fritid, menar stiftelsen Crossing Boarders (CB). Jag har studerat en fritidsgårdsverksamhet i en kommun i norra Sverige som under våren 2012 gick en utbildning i CBs metodmaterial, ”Jämställdhetseffekten” (JHE). LÄS MER

 3. 3. "Det pratas mycket, det är det stora forumet" : En meningskonstitutionsanalys av fyra fritidsledares svar i en intervjukontext

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Fredrik Sandberg; [2005]
  Nyckelord :fritidsledare; fritidsgårdar; ungdomar; fenomenologi; Sociology; Sociologi; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Utifrån hur fritidsgården diskuteras idag vill denna uppsats problematisera och diskutera fritidsgårdens verksamhet. Syftet med uppsatsen är att med en meningskonstitutionsanalys analysera och tolka fyra fritidsledares syn på sitt yrke i en intervjukontext. LÄS MER