Sökning: "Fritidshem"

Visar resultat 1 - 5 av 760 uppsatser innehållade ordet Fritidshem.

 1. 1. Ett webbaserat närvarosystem för hantering av när- och frånvaro inom barnomsorgen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013); Karlstads universitet

  Författare :Marcus Svensson; Max Östlund; [2019]
  Nyckelord :Närvarosystem; Barnomsorg; fritidshem;

  Sammanfattning : Today there is no digital attendance system in a leisure home in Karlstad commune, instead the current system consists of pen and paper. Since their current system for checking the attendance takes up a lot of time and labor, they desire a digital system to handle the attendance. LÄS MER

 2. 2. Titta upp, titta ner, titta in, titta ut : bedömning och förslag till Strömnäs skola och fritidshems skolgård i Piteå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sabina Mukka; [2019]
  Nyckelord :skolgård; Piteå; lågstadiet; förskola; intervju; observation; barn; elever; gestaltning;

  Sammanfattning : Detta arbete är ett exempel på hur man kan bedöma och arbeta med gestaltning av skolgårdar. I detta arbete bedöms Strömnäs skola och fritidshems skolgård samt presenteras ett förslag till en ny skolgård för skolan. LÄS MER

 3. 3. Fritidslärarnas användning av digitala verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sadelsten Viktoria; [2019]
  Nyckelord :IKT; Lärare i fritidshem; Digitala verktyg; TPACK;

  Sammanfattning : Samhället blir allt mer digitalt vilket har lett till stora förändringar i förskole- och skolverksamheter när det kommer till användningen av informations- och kommunikationsteknik. Därför har skolverket givit ut ett nytt reviderat tillägg till läroplanen (Lgr 11 2018). LÄS MER

 4. 4. Fritidslärarnas användning av digitala verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Viktoria Sadelsten; [2019]
  Nyckelord :IKT; Lärare i fritidshem; Digitala verktyg; TPACK;

  Sammanfattning : Samhället blir allt mer digitalt vilket har lett till stora förändringar i förskole- och skolverksamheter när det kommer till användningen av informations- och kommunikationsteknik. Därför har skolverket givit ut ett nytt reviderat tillägg till läroplanen (Lgr 11 2018). LÄS MER

 5. 5. Musik i fritidshem : En kvalitativ studie om estetiska lärprocesser

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping; Högskolan i Jönköping

  Författare :Emelie Friman; Lillemor Stadelmann; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER