Sökning: "Fritidshemlärare"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Fritidshemlärare.

 1. 1. ”Fritidshemmet ska inte vara i klassrum, punkt.” : - Fritidshemslärares upplevelser av integrerade rum med skolan utifrån de rumsliga dimensionerna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Caroline Lindbäck; Sofie Ahlqvist; [2022]
  Nyckelord :Fritidshemlärare; integrerade rum; kulturgeografi; makt; plats; rum tid.;

  Sammanfattning : Läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet uttrycker att fritidshemmet ska erbjuda eleverna lärmiljöer som bygger på både omsorg men även lärande (Skolverket, 2019. s.19). LÄS MER

 2. 2. Hur beskriver fritidshemslärare tillkomsten av del fyra som en egen del i läroplanen?

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Fritidshemspedagogisk forskning; Högskolan i Jönköping/Fritidshemspedagogisk forskning

  Författare :Christoffer Johansson; Anton Forsander; [2018]
  Nyckelord :fritidshem; fritidshemslärare; läroplan; reformer; implementering;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Anton Forsander & Christoffer Johansson Hur beskriver fritidshemslärare tillkomsten av del fyra som en egen del i läroplanen? Engelsk titel: Perceptions of school-age educare teachers on chapter four in the school-age educare curriculum Antal sidor: 27 Syftet med studien är att undersöka om del fyra i läroplanen, som är tillskriven fritidshemmet, förtydligar fritidshemslärarens yrkesuppdrag samt hur uppfattningarna av yrkesrollen skiljer sig mellan olika fritidshemslärare. Studiens frågeställningar är följande: Hur beskriver fritidshemslärare sitt uppdrag med utgångspunkt i del fyra av läroplanen? Hur beskriver fritidshemslärare implementeringen av del fyra i läroplanen? För att få svar på dessa frågor genomfördes sex stycken intervjuer med fritidshemslärare vid olika skolor inom ett avgränsat geografiskt område. LÄS MER