Sökning: "Fritidshus"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade ordet Fritidshus.

 1. 1. Kan vi dricka ett glas vatten och streama Netflix i sommarstugan? : En fallstudie om vatten, avlopp och internet utifrån planeringens och fritidshusägares perspektiv på Gotland

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Elias Fors; Anna Thuresson; [2021]
  Nyckelord :Fritidshusturism; Plats; Gotland; Fysisk planering; Samhällsplanering; Mobilitet; Vatten och avlopp; Internet;

  Sammanfattning : Fritidshusturismen är ett svårdefinierat begrepp med många olika bostadsformer. Inom tidigare forskning beskrivs hur fritidshusturismen påverkar en plats, men även hur den fysiska planeringen påverkar landskapet samt den rörelse som fritidshusägarna har både fysiskt och digitalt. LÄS MER

 2. 2. Det nya kontorslandskapet bland fjällvidderna : Kan distansarbete bli glesbygdens räddning?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Matilda Johansson; [2021]
  Nyckelord :Fritidshus; Glesbygd; Distansarbete; Migration; Mobilitet; Landsbygdsutveckling;

  Sammanfattning : The rural municipalities in the mountain areas of northern Sweden has for a many years experienced an out-migration of people in working age witch have led to an older populationand a smaller source of taxes. In addition of these municipalities with a lot of tourists and second home tourists have periods of the year when they have a population that is a lot larger then they have capacity for. LÄS MER

 3. 3. Fjällstuga som permanentbostad : Hur kan fritidshus med permanentbostäders krav gynna Åre kommun i framtiden?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Caroline Ölund; [2021]
  Nyckelord :Fritidshus; permanentbostad; utformningskrav; energikrav; tillgänglighetskrav.;

  Sammanfattning : På cirka 130 år har Åre gått från ett mindre jordbrukssamhälle till en storskalig turistort med ett ständigt ökande utbud av aktiviteter och växande näringsliv, vilket gör att antalet turister och personer som bosätter sig permanent inom kommunen ökar. Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur bostäder inom kommunen kan utformas för att fungera som både fritidshus och permanentbostäder, då gränsen mellan de olika boendeformerna sägs suddas ut alltmer och då allt fler fritidshus inom kommunen antas bli permanentade i framtiden. LÄS MER

 4. 4. Effects on traffic work during demand-based collection of waste compared with collection at fixed intervals

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Rebecca Gustafsson Linder; Paulina Lindqvist; [2021]
  Nyckelord :logistik; returlogistik; avfallshanteringslogistik; avfallshämtning; trafikarbete; transportplanering; ruttplanering; GIS; geografiska informationssystem; hållbarhet;

  Sammanfattning : Avfallshämtningen är ett komplext problem som ställer mängder av logistiska krav och bör tillgodose kundens behov om att få sina sopor upphämtade och tömda i rätt tid. Samtidigt bör onödigt trafikarbete minskas för att uppnå en mer hållbar avfallshämtning. LÄS MER

 5. 5. COVID-19 and structural breaks : The case of the Swedish Housing Market

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik

  Författare :Olle Rönningsberg; Sander ten Hove; [2021]
  Nyckelord :COVID-19; structural breaks; hedonic regression; housing market; Chow test;

  Sammanfattning : This paper analyzes how the COVID-19 pandemic has affected the Swedish housing market, and in particular prices and shifts in trends. Different classes of housing objects in various counties are investigated. LÄS MER