Sökning: "Fritidshusturism"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Fritidshusturism.

 1. 1. Kan vi dricka ett glas vatten och streama Netflix i sommarstugan? : En fallstudie om vatten, avlopp och internet utifrån planeringens och fritidshusägares perspektiv på Gotland

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Elias Fors; Anna Thuresson; [2021]
  Nyckelord :Fritidshusturism; Plats; Gotland; Fysisk planering; Samhällsplanering; Mobilitet; Vatten och avlopp; Internet;

  Sammanfattning : Fritidshusturismen är ett svårdefinierat begrepp med många olika bostadsformer. Inom tidigare forskning beskrivs hur fritidshusturismen påverkar en plats, men även hur den fysiska planeringen påverkar landskapet samt den rörelse som fritidshusägarna har både fysiskt och digitalt. LÄS MER

 2. 2. Jaktturism och jaktkultur i Värmland : En studie om ömsesidiga effekter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Amanda Olofsson; Sanna Jansson; [2020]
  Nyckelord :jakt; jakturism; jaktkultur; jaktetik; naturturism; landsbygd;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to understand how increased hunting tourism can affect a long-existing hunting culture in a region. To answer the purpose, the region of Värmland was chosen and then the research questions were designed; What is the existing hunting culture like in Värmland? And what impact can hunting tourism have on the existing hunting culture in the region of Värmland?  The study is based on social constructivism as a science theoretical focus. LÄS MER

 3. 3. Strategier för fritidshusturism? En översikt av Sveriges kommuner

  M1-uppsats, Umeå universitet/Kulturgeografi

  Författare :Karl Frykholm; [2017]
  Nyckelord :Second homes; governing second homes; tourism; planning.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate policies regarding second home planning in the Swedish municipalities. To do so content analysis was conducted on the regulation document called översiktsplan (translated into English layout plan, land-use plan or sketch plan) of all 290 Swedish municipalities. LÄS MER

 4. 4. Fritidshusturism i Värmdö kommun : En studie om dess hållbarhet och framtid

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Marie Bjursäter; Petra Oxalaryd; [2014]
  Nyckelord :Tourism; second homes; sustainability; Värmdö municipality; Turism; fritidshus; hållbarhet; Värmdö kommun;

  Sammanfattning : Syfte: Att belysa fritidshusturismens styrkor och svagheter i tre olika aspekter av hållbarhet: ekonomiskt, miljömässigt och socialt, samt att undersöka fritidshusens framtida betydelse för den hållbara turismen i Värmdö kommun.Metod: För denna uppsats har vi använt en kombinationsstrategi. LÄS MER

 5. 5. Resan från Tyskland till Småländska Torsås : Tyska fritidshusturisters dilemma mellan  resekostnader och lönsamhet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Joanna Kohnen; [2013]
  Nyckelord :turism; turist; Sverige; Tyskland; Danmark; Torsås; Torsås kommun; Gullabo; Söderåkra; Turismvetenskap; lnu; linnéuniversitetet; dilemma; resekostnader; reseproblematik; resor; resa; transport; kostnader; flyg; färja; buss; tåg; bil; bilresa; öresundsbron; fritidshus; fritid; fritidshusturism; fritidshusturister; tyskar; tyska; tyska turister; fastighetspriser; fastighetsförsäljning; värdskap; värdland; hus; bo; semester;

  Sammanfattning : I början av 1990-talet utbröt den svenska fritidshusboomen bland tyska turister. Den dåvarande låga konjunkturen i Sverige drev på försäljningen av övergivna fritidshus i gles- och landsbygd.  För många tyska turister kunde därmed drömmen av ett eget fritidshus på landet förvekligas. Husköpen ansågs vara en bra investering. LÄS MER