Sökning: "Fritidslärare"

Visar resultat 1 - 5 av 125 uppsatser innehållade ordet Fritidslärare.

 1. 1. Fritidslärare som varierar : En kvalitativ undersökning om fritidslärarnas uppfattning om hur fysisk aktivitet erbjuds i fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Elin Martinsson; Matilda Andersson; [2019]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Fritidshem; Fritidslärare; Styrd aktivitet; Fri lek; Fysisk miljö;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka fritidslärarnas uppfattning om hur fysisk aktivitet erbjuds i styrda aktiviteter och i fri lek i fritidshemmet. För att undersöka detta genomfördes kvalitativa intervjuer med sex fritidslärare på sex olika skolor i Skåne. LÄS MER

 2. 2. Lekens betydelse för lärande i fritidshemmet : En studie utifrån fritidslärares syn på lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lydia Denha; Dina Alsayfi; [2019]
  Nyckelord :Lek; fritidslärare; miljö; fritidshemmet; lekens hinder; lärande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka fritidslärarens syn på lekens betydelse för lärande i fritidshemmet. Enligt tidigare forskning och skolans styrdokument har leken en stor betydelse för elevernas lärande och utveckling. Eleverna tränar genom lek på socialt samspel, språkutveckling, problemlösning samt identitetsskapande. LÄS MER

 3. 3. Fritidslärares resonemang kring motivation i fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sarah Elbaba; Linda Värmenhed; [2019]
  Nyckelord :motivation; fritidslärare; fritidshem; fritidspedagog;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur fritidslärare resonerar kring motivation i fritidshemmet utifrån ett pedagogperspektiv. Vi vill belysa hur fritidslärare resonerar kring begreppet motivation och sitt arbete med att motivera elever att delta i aktiviteter i fritidshemmet. LÄS MER

 4. 4. Musik i fritidshemmet : En intervjustudie med fokus på personalens upplevelser

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Victoria Gustafsson; Astrid Andersson; [2019]
  Nyckelord :Musik; fritidshem; fritidslärare; fritidshemspersonal; skola; kompetens; talang; IKT;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om musik i fritidshemmet och utgår ifrån fritidshemspersonalens tankar och upplevelser. Vi har intervjuat åtta personer som arbetar på åtta olika fritidshem i Sverige och har erfarenhet av att arbeta med musik i någon form. LÄS MER

 5. 5. Fritidslärarnas användning av digitala verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sadelsten Viktoria; [2019]
  Nyckelord :IKT; Lärare i fritidshem; Digitala verktyg; TPACK;

  Sammanfattning : Samhället blir allt mer digitalt vilket har lett till stora förändringar i förskole- och skolverksamheter när det kommer till användningen av informations- och kommunikationsteknik. Därför har skolverket givit ut ett nytt reviderat tillägg till läroplanen (Lgr 11 2018). LÄS MER