Sökning: "Fritidslärare"

Visar resultat 1 - 5 av 119 uppsatser innehållade ordet Fritidslärare.

 1. 1. Fritidslärarnas användning av digitala verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sadelsten Viktoria; [2019]
  Nyckelord :IKT; Lärare i fritidshem; Digitala verktyg; TPACK;

  Sammanfattning : Samhället blir allt mer digitalt vilket har lett till stora förändringar i förskole- och skolverksamheter när det kommer till användningen av informations- och kommunikationsteknik. Därför har skolverket givit ut ett nytt reviderat tillägg till läroplanen (Lgr 11 2018). LÄS MER

 2. 2. "På en rast händer det ju så mycket mer än att man bara är ute och tar lite luft." : En kvalitativ studie om fritidslärares arbete med styrd rastverksamhet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Marie Petersson; Emma Jönsjö; [2018]
  Nyckelord :Styrd rastverksamhet Deltagande Praktikgemenskaper Inkludering Ensamma barn;

  Sammanfattning : Under vår utbildning har vi i anknytning till våra verksamhetsförlagda utbildningsperioder stött på rastverksamhet i olika former, även skolor där detta arbetssätt helt saknas. Vi intresserar oss för hur denna verksamhet kan generera en inkluderingsprocess på skolorna och ville därför undersöka fritidslärarnas syfte med rastverksamhet samt vad de upplever att detta resulterar i för ensamma elever. LÄS MER

 3. 3. Musikens betydelse och användning på fritidshemmet : En kvalitativ studie om fritidshemslärares förhållningssätt till musikanvändning i fritidshemmets verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Laura Rexhepi; Viktor Hammering; [2018]
  Nyckelord :Musik; fritidshem; identitet; kommunikation; relationer;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att belysa vad fritidslärare och pedagoger tänker kring musikanvändningen i fritidshemsverksamheten. Vi har utgått ifrån den kvalitativa metoden, en metod som bygger på att djupgående intervjua ett mindre antal lärare på olika fritidshem. LÄS MER

 4. 4. Är rasten ett pedagogiskt tillfälle? : En kvalitativ studie av fritidslärarens roll

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Markus Eriksson; Jesper Karvik; [2018]
  Nyckelord :Rast; fritidslärare; lek; samverkan; yrkesuppdrag; rastverksamhet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Fritidslärares arbete med digitala verktyg : Hur fritidslärare kan använda digitala verktyg på fritidshemmet för att främja fysisk aktivitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Karl Winninge; Philip Rasmussen; [2018]
  Nyckelord :Digitala verktyg; IKT; Fysisk Aktivitet; Fritidslärare;

  Sammanfattning : Syftet med forskningen är att ge ökad och fördjupad kunskap kring hur fritidslärare anser att fritidshemmet kan öka den fysiska aktiveten genom digitala verktyg. Detta undersöks genom en kvalitativ metod med semi-strukturerade intervjuer. Sex fritidslärare intervjuades, alla med varierande ålder och bakgrunder. LÄS MER