Sökning: "Fritidsresor"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet Fritidsresor.

 1. 1. Kartläggning av faktorer som påverkar resebeteendet i samband med skjutsning : En studie av hur barn reser till och från idrottsaktiviteter.

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Henrietta Wall; [2020]
  Nyckelord :travel behaviour; leisure travel; sustainable travel; social and physical environment; Mobility Management; skjutsning; resebeteende; fritidsresor; hållbart resande; social och fysisk omgivning; Mobility Management;

  Sammanfattning : Trafiksystem utformade till förmån för bilanvändning föranleder stora utmaningar i form av globala klimatförändringar, där omkring en fjärdedel av de globala koldioxidutsläppen kan kopplas till transportsektorn. Traditionella tillvägagångssätt för att sänka utsläppen från personbilar, där fysisk infrastruktur är det främsta verktyget, anses inte tillräckligt för att möta de ambitiösa miljömålen på global och nationell nivå. LÄS MER

 2. 2. Höghastighetståg - Vägen till hållbar mobilitet mellan Stockholm och Göteborg?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Carin Andersson; Anna Kam; [2019-08-05]
  Nyckelord :Höghastighetståg; Hållbar mobilitet; Resebeteende; Modal shift; Fritidsresor;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att undersöka om människors resesätt och resvanor förändras med införande av höghastighetståg mellan Göteborg och Stockholm. Vidare jämförs hur resval och färdsätt prioriteras beroende på om resan görs med arbetet eller på fritiden. LÄS MER

 3. 3. Barns mobilitet : En analys av barns skol- och fritidsresor samt det kommunala arbetet kring de respektive resorna

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Vera Belaieff; [2019]
  Nyckelord :children’s mobility; travel for children; school travel; leisure travel; travel habits; municipality planning; actions for sustainable travels; working methods for sustainable travels; Mobility Management.; barns mobilitet; barns resor; skolresor; fritidsresor; resvaneundersökning Skälbyskolan; kommunal planering; åtgärder för hållbart resande; arbetssätt för hållbart resande; Mobility Management;

  Sammanfattning : Barn reser mycket, precis som vuxna människor gör. En stor andel av barnens resor går till och från skolan, men utöver det sker även mycket fritidsresor till bland annat föreningsliv och idrottsanläggningar. Hur barn reser i vardagen påverkar både barns hälsa och utvecklande av självständighet. LÄS MER

 4. 4. Vådan av att skjutsa barn : En kvantitativ studie av påverkan på barn och ungdomars resebeteende till och från sportaktiviteter och reflektion kring skäl för att möjliggöra förändringar

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Fatima Vidimlic; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sverige är ett av landen med störst ekologiskt fotavtryck i världen vilket delvis kan förklaras av det höga bilanvändandet. 77 procent av resorna i Sverige är resor som görs med personbil och ungefär hälften av dessa är fritidsresor. Till fritidsresorna räknas bland annat de  resor som görs när man skjutsas till fritidsaktiviteter. LÄS MER

 5. 5. Resekatalogens historia : En kvalitativ undersökning om hur svenska researrangörer jobbat med målgrupper och hur de framställt manligt och kvinnligt.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Olovsson Helena; Öman Sebastian; [2017]
  Nyckelord :Charter; Gender; Target groups; Tourism brochures; Charter; Genus; Målgrupper; Resekataloger;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to conduct a historical survey of two swedish tour operators and how they arrange a charter destination for different target groups. The purpose is also to review the material from a gender perspective, starting in the 1950s up until today. LÄS MER