Sökning: "Frivillig barnlöshet"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Frivillig barnlöshet.

 1. 1. Hur kan man inte vilja ha barn? En innehållsanalys av frivillig barnlöshet på Familjeliv.se

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Trixie Jaala Thuresson; Erika Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :Voluntary childlessness; Heteronormativity; Pronatalism; Stigmatization;

  Sammanfattning : There is a general notion that everyone wants to have children and most people probably will have children during their lives. Others do not have children and consider themselves voluntarily childless. About five percent of the population of Sweden claim to not want to have children. LÄS MER

 2. 2. Barnfri- ett lyckligt utanförskap : En kvantitativ studie av barnfria kvinnors livstillfredsställelse och utanförskap

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Casandra Lindh; Nikolina Rosgardt; [2019]
  Nyckelord :Voluntary childlessness; childfree; life satisfaction; alienation; stigmatization; Frivillig barnlöshet; barnfrihet; livstillfredsställelse; utanförskap; stigmatisering;

  Sammanfattning : Through quantitative methods, we sought answers to the questions “Can one identify systematic differences in perceived life satisfaction among childfree women and mothers?”, “Can one identify systematic differences in perceived alienation among childfree women and mothers?”, and “Is it possible to apply Link and Phelan’s model of stigmatization to childfree women as a group?” We reached our conclusions by constructing and distributing a survey to our target group. We then analyzed the 215 responses by applying Veenhoven’s theory of happiness and tested the results against Link & Phelan’s model of stigmatization. LÄS MER

 3. 3. "Jag känner mer och mer att mitt val är rätt för mig" : En grundad teori om barnfrihet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Cecilia Lindblom; [2018]
  Nyckelord :barnfrihet; frivillig barnlöshet; grundad teori; individualisering; reflektion;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur det barnfria beslutet motiveras. Detta har genomförts genom intervjuer med 6 personer som identifierar sig som barnfria, inom ramen för metoden grundad teori. LÄS MER

 4. 4. Men varför vill du inte ha barn?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Katarina Fränkel; [2015]
  Nyckelord :frivillig barnlöshet; föräldraskapsnormer; ideal; representationer; könsroller; förväntningar; utmana; bekräfta; identiteter; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to examine how statements about voluntary childlessness are being contrasted to normative ideals of parenting. What constitutes the empirical material is a discussion forum on the Swedish website Familjeliv. LÄS MER

 5. 5. Ett barnfritt livsval : en studie om frivilit barnlösa

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Petra Lind; Cecilia Nordqvist; [2015]
  Nyckelord :Frivillig barnlöshet; barnfri; grundad teori; childless by choice;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka frivilligt barnlösa i en svensk kontext. Med grundad teori som metod har vi satt fokus på individernas egna upplevelser kring livsvalet. Tidigare forskning har främst fokuserat på heterosexuella kvinnor samt frågor som handlar om val kontra omständigheter kring beslutet att inte skaffa barn. LÄS MER