Sökning: "Frivilliga svenska soldater"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Frivilliga svenska soldater.

 1. 1. Meningsskapande och våld: En antropologisk studie om svenska frivilliga soldater i Ukraina

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Melissa Stoltze; [2023]
  Nyckelord :social anthropology; existentialism; volunteer soldiers; meaning-making; violence; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study examines the process of meaning-making among Swedish volunteer soldiers who engage in the conflict in Ukraine, exploring the role of violence in their decision and experience. The research is grounded in an existentialist perspective, focusing on individual reasoning and worldview. LÄS MER

 2. 2. Bäste Herr Blom. : Svenska främlingslegionärers röster från västfronten.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Carl Olsson; [2019]
  Nyckelord :The Great War. Letters from soldiers. Volunteers in the French Foreign Legion. Swedish soldiers. English soldiers. Tommie Askew.; Det första världskriget. Franska Främlingslegionen. Svenska soldater. Svenska frivilliga. Frivilliga svenska soldater. Brev. Soldatbrev. Västfronten. Tommie Askew. Sven Blom. Ivan Lönnberg. Elow Nilson. Olof Edman.;

  Sammanfattning : This essay attempts to bring the experiences of eight soldiers to light, seven of them Swedish and one English, that took part in the fighting on the western front as volunteers in the French foreign legion during World War One. The main source material consists of letters sent between these soldiers and another Swedish ex-foreign legionnaire, Sven Blom, both during Mr. LÄS MER

 3. 3. Röda byxor och vatten till knäna : En fallstudie i Sven Bloms upplevelse av det första världskriget.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Carl Olsson; [2017]
  Nyckelord :Det första världskriget; Krigsdagböcker; Den franska främlingslegionen; Frivilliga svenska soldater;

  Sammanfattning : This essay explores a previously rather unexplored part of Swedish military history in the form of a Swedish volunteer in the great war named Sven Blom. The essay focuses on his mindset and thoughts regarding the war, his part in it as a combatant, and how these experiences changed his mindset regarding the war over time. LÄS MER

 4. 4. ”Den frivillige soldaten.” : Manlighetsideal och legitimitet bland svenska frivilliga soldater samt det omgivande samhället under finska inbördeskriget 1918

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för historia och samtidsstudier

  Författare :Issa Sten Gabriel; [2014]
  Nyckelord :Legitimacy; the ideal of manhood; Swedish soldier volunteers; Swedish brigade; the genetic-biography method; history use; invented traditions; the freedom conflict.; Legitimitet; manlighetsideal; svenska frivilliga soldater; Svenska brigaden; den genetiska-biografiska metoden; historiebruk; Uppfunna traditioner; frihetskamp.;

  Sammanfattning : This paper examines how the ideal of manhood is portrayed and constructed and how the participation of Swedish soldier volunteers are motivated and legitimatized. The purpose of this examination is to gain understanding and knowledge about the Swedish soldiers in the Swedish brigade, how they legitimatize and motivate their participation and how the ideal of manhood is portrayed and constructed. LÄS MER

 5. 5. "Jag tror man blev en helt annan människa"

  Kandidat-uppsats, Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Martin Johansson; [2007]
  Nyckelord :Soldater; Mod; Frivillighet; Bosnien;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om en komparativ studie om hur soldater upplevde krig, med fokus på deras egna berättelser, det vill säga hur soldaterna uppfattade sin situation ur ett mycket personligt perspektiv. Objekten i denna studie är de amerikanska soldaterna som frivilligt sökte sig till kriget i Vietnam samt de frivilliga svenska soldaterna som under de första missionerna åkte till det pågående kriget i Bosnien. LÄS MER