Sökning: "Frizon"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet Frizon.

 1. 1. Från skrubben under trappan till ett läskande vardagsrum : En undersökning om hur bibliotekspersonal arbetar med ungdomsavdelningar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Lotta Lundin; Gemma Ingargiola; [2021]
  Nyckelord :Public library; free zone; teens; teen space; low-intensity arena; folkbibliotek; frizon; ungdomar; ungdomsavdelning; lågintensiv arena;

  Sammanfattning : The purpose of this essay was to explore how library staff work with the creation of a teen space. We have taken into consideration teen’s spatial needs and how the library staff have worked to satisfy these needs, as well as how the space can be designed to minimize conflicts that can occur between different library attendees. LÄS MER

 2. 2. Att vara ute : En explorativ studie av HBTQ+nattlivets roller och förutsättningar i 2010-talets Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Kajsa Jonsson; Finta Hajna; [2021]
  Nyckelord :Nattliv; nattklubb; queer; HBTQ ; HBTQ nattliv; trygghet; trygga rum; kulturell hållbarhet; social hållbarhet; nattekonomi; Stockholm;

  Sammanfattning : Under 2010-talet har det rapporterats om en ökning och förändring i Stockholms nattliv, samtidigt som lokaltidningar skrivit om enskilda nedstängningar av HBTQ+klubbar. Vi ser därmed ett behov av att samla kunskap och skildra erfarenheter som är situerade i Stockholms HBTQ+nattliv, då vi anar att olika delar av nattlivet existerar på olika villkor och har olika förutsättningar för att etableras och fortleva. LÄS MER

 3. 3. ’’Glädjen är större än rädslan’’ : en kvalitativ studie om ridning och rädsla

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Equine Studies

  Författare :Fanny Kristoffersson; [2020]
  Nyckelord :ridsport; häst; norm; jargong; stallkultur; instruktör; undervisning; motivation;

  Sammanfattning : This study examined adults’ experiences and perceptions about riding and fear and why they ride despite a feeling of fear. Equestrian sports are the eighth largest sport in Sweden with about half a million practitioners in all ages. LÄS MER

 4. 4. Önskvärd interaktion – Produktdesign för att reducera kognitiv belastning i interaktionen med vardagliga fysiska produkter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Jesper Oléhn; [2020]
  Nyckelord :kognition; physical interaction; fysisk interaktion; user centered design; användarcentrerad design; intuition; intuitive interaction; intuitiv interaktion; intuitiv användning; intuitive use; intuitive design; intuitiv design; Cognitive load; kognitiv belastning;

  Sammanfattning : Vi människor lever idag i ett samhälle där kraven från vår omgivning ökat markant, särskilt vad gäller komplexa produkter. Allt eftersom digitaliseringen och i sin tur digitala produkter utvecklas, ökar även kraven som ställs på̊ användaren i interaktionen. LÄS MER

 5. 5. Våld i nära relationer- ett ämne för litteraturundervisningen på gymnasiet? : En studie av svensklärares inställning till och förutsättningar för att med eleverna läsa och samtala om våld i nära relationer inom ramen för litteraturundervisningen

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Linda Ekström Sandstedt; [2020]
  Nyckelord :våld i nära relationer; litteraturundervisning; känsliga ämnen; gymnasiet; estetisk och efferent läsning; handlingsutrymme; situationsdefinition;

  Sammanfattning : Våld i nära relationer är ett samhällsproblem. Ett problem som drabbar den uppväxande generationen hårt. Ungdomar kan bevittna den här typen av våld i hemmet samt utsättas för det i egna relationer. De unga personer som utsätts för våld i en nära relation vänder sig främst till vänner för att få stöd. LÄS MER