Sökning: "Fro Shamal Jalal"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fro Shamal Jalal.

  1. 1. SANNINGEN BAKOM KAMERAÖVERVAKNING : En kvalitativ studie om kameraövervakningen i Uppsala- och Västerås utsatta områden

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

    Författare :Fro Shamal Jalal; [2020]
    Nyckelord :Camera surveillance; crime prevention; personal integrity; segregated areas; power; segregation; Kameraövervakning; brottsförebyggande; personlig integritet; utsatta områden; makt; segregation;

    Sammanfattning : For many years, camera surveillance has been used for crime prevention purposes in public places, but also in vulnerable areas. However, the use of camera surveillance has in many cases been complicated in connection with, among other things; privacy, exercise of power and segregation. LÄS MER