Sökning: "Front-line manager"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Front-line manager.

 1. 1. What role to play in strategy implementation? : Constructive interplay between middle and frontline managers

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

  Författare :JENNY ÖBERG; ELIN STENLÖF; [2018]
  Nyckelord :Strategy; Strategic management; Strategy Implementation; Middle managers; Front-line manager; large enterprise; ICT; Qualitative research; Inductive; the constructive interplay; Strategi; Strategiimplementering; Mellanchef; linjechef; Storföretag; IKT; Kvalitativ forskning; Induktiv; konstruktivt samspel.;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this research was to study the interplay between middle managers (MMs) and front-line managers (FLMs) in strategy implementation (SI). To successfully manage and run a complex technology corporation a well-performed strategy is essential. LÄS MER

 2. 2. Mellanchefsrollen i en omorganisation - relationer, yrkesidentitet och ledarskap: En kvalitativ studie av mellanchefens förändrade roll i och med omorganisationen av den svenska Polismyndigheten 2015

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Camilla Nydahl; Ida Wallin; [2017]
  Nyckelord :Middle management; Public sector; Organizational change; Police; Professional identity;

  Sammanfattning : Organizational change has become a constantly present phenomenon in society, where new technologies and a fast-paced world are challenging organizations to continuously adapt to their new environments. The impact of middle management has proved important when organizations undergo these changes. LÄS MER

 3. 3. Detaljhandelns användande av frontlinjepersonalen, som betydelsefull faktor för kundrelationer och skapande av intäkt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Tim Pihiven; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att komma fram till om kedjeföretag inom detaljhandeln intagit ett serviceperspektiv, där fokus ligger på relationer. Detta genom att undersöka hur aktörerna använder sin frontlinjepersonal. LÄS MER

 4. 4. Achieving front-line employee’s satisfaction through Internal marketing in service organizations; A case of SEB bank.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :David Malmberg; Kenan Bouzo; Mohammed Al-aqel; [2014]
  Nyckelord :Internal Marketing; Internal Marketing Mix; Human Resource; Service Organization; Internal Customers; Internal Service; Service marketing; Front-line employees;

  Sammanfattning : Problem definition:In service organizations, front-line employees are considered to be the primary element when providing the organization’s services as they interact directly with customers and influence their perception of service quality. In other words, if the front-line employees are satisfied they will deliver the organization’s services in the best way which will directly lead to customer satisfaction. LÄS MER

 5. 5. Implementing Internal Marketing To Influence Front Line Employee Job Satisfaction : A Case Study of Scandic Hotel in Västerås

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Cimin Ghaffari; Enkhmandakh Enkhluun; Junyao Song; [2014]
  Nyckelord :Hotel industry; service; internal marketing; front line employee; job satisfaction;

  Sammanfattning : Course:FOA214 Bachelor Thesis in Business Administration, 15 ECTSUniversity:Mälardalens University School of Business, Society and EngineeringDate:2014, June 2ndAuthors:Enkhluun Enkhmandakh, Cimin Ghaffari and Junyao SongTutor:Zarina OsmonalievaExaminer:Eva Maaninen-OlssonKeywords:Hotel industry, service, internal marketing, front line employee, job satisfaction, Scandic Hotel.Research Question: How does Scandic Hotel in Västerås influence front line employee job satisfaction through internal marketing activities?Purpose of Research:The purpose of this thesis is to describe and analyze how hotels can influence front line employee job satisfaction through internal marketing. LÄS MER