Sökning: "Frontex"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet Frontex.

 1. 1. Migration och gränsöverskridande brottslighet vid Frontex : En kvalitativ diskursanalys om mjuk och hård makt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Anton Skoglund; [2021]
  Nyckelord :Frontex; Mjuk makt; Hård makt; Migration; Gränsöverskridande brottslighet; Maktmedel;

  Sammanfattning : The European Border and Coast Guard Agency, also known as Frontex, works with issues related to migration and transnational crime via various practical approaches such as: Multilateral cooperation, border surveillance, and information sharing. By viewing these practical approaches as means of power resources, Frontex's ways in dealing with migration and crime becomes interesting to study. LÄS MER

 2. 2. Migration och säkerhet: Vems säkerhet? En innehållsanalys av Frontex:s årliga riskanalyser 2014-2018

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Besmira Basha; [2020-08-20]
  Nyckelord :migration; security; risk; risk analysis; threat; crisis; humanitarian; CSS;

  Sammanfattning : This essay aims to give an overview of the ways Frontex describes immigration as an securityconcern in their risk analysis. Frontex or the European Border and Coast Guard Agency, wasestablished on october 2016 by the European Commission as a response to the 2015 migrationcrisis in Europe. LÄS MER

 3. 3. Discrepancies in European Union policies towards illegal immigration : The securitisation of the visa-overstayer and the irregular migrant

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Frida Hansen; [2020]
  Nyckelord :Securitisation; Migration; The European Union; Visa-overstaying; Schengen; Irregular immigration; Illegal immigration; The Schengen Visa Regime; Visa; Externalisation; FRONTEX; Irregular border crossings; Säkerhetisering; Migration; Europeiska Unionen; Visa-overstayer; Visum; Schengen; Irreguljär migration; Illegal immigration; Externalisering; FRONTEX;

  Sammanfattning : Visa-liberalisation agreements are commonly used as an incentive by the EU to encourage cooperation within the realm of border and migration management with its neighbouring countries. The ultimate aim of these agreements is to reduce irregular migration to Schengen territory, something that has been percieved as an increasingly urgent issue for European policy makers in the wake of the 2015 'migration crisis'. LÄS MER

 4. 4. Frontex: ett fall av säkerhetisering? : En kvalitativ studie av Frontex operationella strategi

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Rasmus Bengtzing; [2020]
  Nyckelord :Frontex; Säkerhetisering; EU; Säkerhet; Gränser; Diskurs;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine if the european coast guard and border agency named Frontex has an operational strategy that is securitized. This study examines three different discourses in the operational strategy and uses a securitization theory as a model for explanation. LÄS MER

 5. 5. Europas första uniformerade tjänst : En fallstudie av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Clara Thulin; [2020]
  Nyckelord :European Border and Coast Guard; Frontex; liberal intergovernmentalism; The European Council; European migrant crisis;

  Sammanfattning : The European migrant crisis showed how fragile the external borders of Europe were. In December 2015 the European Commission put forward a proposal to reinforce the current border agency, Frontex, to become the European Border and Coast Guard Agency to manage EUs external borders. LÄS MER