Sökning: "Frontex"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet Frontex.

 1. 1. Troll på Frontex Twitter: vilka strategier används för att skada frontex anseende?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Gustav Lindberg; [2021-09-15]
  Nyckelord :Troll; desinformation; Twitter; Frontex; Taktik;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt nättroll attackerar EU-byrån Frontex anseende i kommentarsfälten på organisationens Twitter.Teori: Uppsatsen presenterar ett teoretiskt ramverk som förklarar hur karaktärsmord fungerar och varför trollens taktiker används av vanliga användare av sociala medier. LÄS MER

 2. 2. Moderaternas Tomas Tobé & Vänsterpartiets Malin Björks förhållningssätt till partiernas valmanifest inför Europaparlamentsvalet 2019

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linnéa Elisabeth Schor Radeborn; Filip Carl David Almqvist; [2021]
  Nyckelord :Statsvetenskap; Frontex; Moderaterna; Vänsterpartiet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Studiens frågeställning bygger på syftet att undersöka om det finns ett samband mellan hur en moderat och en vänsterpartistisk EU-parlamentariker uttalar sig i frågan om Frontex och EU:s gränskontroll gentemot vad som står i deras valmanifest till Europaparlamentsvalet 2019. För att få ett så bra underlag som möjligt till att besvara frågeställningen används en jämförande kvalitativ innehållsanalys för att analysera de två olika valmanifesten och fem olika debattartiklar skrivna av Vänsterpartiets europaparlamentariker Malin Björk och Moderaternas europaparlamentariker Tomas Tobé. LÄS MER

 3. 3. Migration och gränsöverskridande brottslighet vid Frontex : En kvalitativ diskursanalys om mjuk och hård makt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Anton Skoglund; [2021]
  Nyckelord :Frontex; Mjuk makt; Hård makt; Migration; Gränsöverskridande brottslighet; Maktmedel;

  Sammanfattning : The European Border and Coast Guard Agency, also known as Frontex, works with issues related to migration and transnational crime via various practical approaches such as: Multilateral cooperation, border surveillance, and information sharing. By viewing these practical approaches as means of power resources, Frontex's ways in dealing with migration and crime becomes interesting to study. LÄS MER

 4. 4. Pushing the Border Outwards : A Critical Discourse Analysis of the European Commission’s Securitisation of Migration and the Right to Asylum

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Sam Nissander; [2021]
  Nyckelord :Asylum; Copenhagen School of Security Studies; EU; European Commission; Externalisation; Discourse Analysis; Migration; Securitisation;

  Sammanfattning : This thesis scrutinises the European Commission’s discourse surrounding the externalisation of migration and asylum policies and discusses what potential implications this may have on the right to asylum. The aim of this work is to increase the understanding of how migration and security are discursively connected and identify what this discourse looks like. LÄS MER

 5. 5. Migration och säkerhet: Vems säkerhet? En innehållsanalys av Frontex:s årliga riskanalyser 2014-2018

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Besmira Basha; [2020-08-20]
  Nyckelord :migration; security; risk; risk analysis; threat; crisis; humanitarian; CSS;

  Sammanfattning : This essay aims to give an overview of the ways Frontex describes immigration as an securityconcern in their risk analysis. Frontex or the European Border and Coast Guard Agency, wasestablished on october 2016 by the European Commission as a response to the 2015 migrationcrisis in Europe. LÄS MER