Sökning: "Frontier Markets"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Frontier Markets.

 1. 1. Determinants of Technical efficiency of Swedish Beef Farms : a Stochastic Frontier Analysis

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Ulrika Aschan; [2021]
  Nyckelord :stochastic frontier analysis; technical efficiency; swedish beef farming; FADN;

  Sammanfattning : This thesis presents an estimation of the farm level technical efficiency of Swedish farmers specialized in beef cattle production. The aim is to estimate a score between 0 and 1 which illustrates how efficient the Swedish beef farmers are given the technical assets available. LÄS MER

 2. 2. Får du vad du betalar för? : Sambandet mellan tillväxtmarknadsfondernas avgifter och dess riskjusterade avkastning

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Perwez Ali; Jakob Håkansson; [2020]
  Nyckelord :Total Expense Ratio; risk adjusted return; treynor ratio; sharpe ratio; efficient markethypothesis; behavioral finance; mutual funds; emerging markets; frontier markets; Fondavgift; riskjusterad avkastning; treynorkvot; sharpekvot; effektiva marknadshypotesen; behavioral finance; fonder; emerging markets; frontier markets;

  Sammanfattning : Bakgrund: En stor andel av de svenska invånarna sparar idag i fonder. De senaste åren har utbudet av fonder ökat allt mer, dels genom antalet fondbolag samt spridningen över olika marknader. Fonder allokerade mot tillväxtmarknader, Emerging Markets samt Frontier Markets, är en av de fondtyper som fått större uppmärksamhet på sistone. LÄS MER

 3. 3. Size, Value and Momentum in Frontier Markets : Testing for Fama-French-Carhart Factors and Market Efficiency in Frontier Markets

  Magister-uppsats,

  Författare :John N. Petersen; Sven Spieker; [2019]
  Nyckelord :Asset Pricing; Fama-French Four Factor; Frontier Markets; Size; Value; Momentum;

  Sammanfattning : As more and more investors look to diversify their portfolios further, their attentions have moved past emerging markets in recent years, towards the so-called frontier markets. Frontier markets are less developed and liquid than emerging markets but offer tremendous opportunities for investors willing to allocate capital into them. LÄS MER

 4. 4. The impact of Environmental, Social and Corporate Governance (ESG) practices on the financial performance of companies in emerging and frontier markets

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Iuliana Kulakova; [2018]
  Nyckelord :Corporate social responsibility; ESG; Emerging and frontier markets; Principal component analysis; Firm value; Financial performance.; Corporate social responsibility; ESG; Tillväxtmarknader; Principalkomponentanalys; Företagsvärde; Finansiella resultat.;

  Sammanfattning : In this thesis, we explore the proprietary Environmental, Social and Corporate Governance (ESG) scores and analyze their impacts on firm valuation using the sample of 166 companies operating in 35 emerging and frontier markets. Three methods of ESG scores, Principal Component Analysis and regression analysis are used. LÄS MER

 5. 5. The rise of private equity in Asia: Is it hampered by perceived corruption?

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :MARTIN ULINDER; [2018]
  Nyckelord :: Perceived corruption; Private equity activity; Panel Data; Developed markets; Emerging markets; Frontier markets; Asia;

  Sammanfattning : This thesis examines the relationship between private equity activity and perceived corruption in Asian countries controlling for many different economic factors. The study finds indications that perceived corruption negatively affects private equity in Asia, however this is not statistically proven for all countries. LÄS MER