Sökning: "Frost Anna Matson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Frost Anna Matson.

  1. 1. Tvådimensionella återgivningar av tvådimensionella varor som varumärken : En tolkning av art. 7.1 e) iii) VMF:s omfattning och syfte mot bakgrund av Svenskt Tenn-målet

    Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Frost Anna Matson; [2019]
    Nyckelord :Immaterialrätt; Varumärkesrätt; Absoluta registreringshinder; Tvådimensionella varumärken; Upphovsrätt; Överlappande skydd; Brukskonst;

    Sammanfattning : För att kunna registrera ett EU-varumärke krävs att det inte föreligger några absoluta eller relativa registreringshinder. Ett av de absoluta registreringshindren, art. 7.1 e) iii) VMF, stadgar ett förbud om att registrera kännetecken som endast består av ”[. LÄS MER