Sökning: "Frost"

Visar resultat 1 - 5 av 283 uppsatser innehållade ordet Frost.

 1. 1. A Structural Analysis of the Fracture Sets in Gothenburg, Sweden: A Remote Sensing and Manual Lineament Approach

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Jacek Krysik; [2023-05-22]
  Nyckelord :Remote sensing; Manual lineament analysis; Fractal analysis; Structural; Regional geology; LiDAR; Gothenburg region;

  Sammanfattning : The fracture-valley landscape within the Gothenburg region was analysed based on LiDAR-derived hillshade images as well as several sources of orthomosaics. Using a manual lineament interpretation approach and complimented with an objective fractal analysis software (FROST), the objective of the study was to characterise the regional fracture sets as well as attempt to link the sets to the complex regional geological history. LÄS MER

 2. 2. Ombyggnad av kulturmärkt fabrik till kontor och bostäder - En fallstudie av Eslövs spritfabrik avseende energianvändning, termiskt klimat och fuktsäkerhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära

  Författare :Edvin Ottosson; Emil Palmenäs; [2023]
  Nyckelord :Energianvändning; Primärenergital; Energieffektivisering; Energisimulering; Fuktsäkerhet; Kulturbevarande; Termiskt klimat; Anpassad återanvändning av byggnader; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Den globala uppvärmningen gör sig ständigt påmind genom extremväder och naturkatastrofer. Vid klimatkonferensen COP21 år 2015 undertecknade i stort sett alla världens länder Parisavtalet med målet att temperaturökningen ska begränsas. LÄS MER

 3. 3. Kan samodling av höstraps och utvintrande baljväxter minska angreppen av rapsjordloppa?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Elin Tegelid; [2023]
  Nyckelord :samodling; rapsjordloppa; utvintrande baljväxter; oljeväxter; raps;

  Sammanfattning : Höstraps (Brassica napus) är en av världens och Sveriges viktigaste grödor. Det är en viktig avbrottsgröda i växtföljder dominerade av spannmål. Tyvärr har den omfattande odlingen gjort att rapsen drabbats av patogener och skadegörare, vilket försvårar ekologisk odling. LÄS MER

 4. 4. Undersökning av geosyntetiska markförstärkningsmetoder : geonät och geoceller

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Annica Wedholm; [2023]
  Nyckelord :markförstärkning; geosynteter; geonät; geoceller; markstabilisering; geoteknik; geokonstruktion;

  Sammanfattning : En tillgänglig, trygg och säker trafikmiljö är betydelsefulla aspekter oavsett om du är bilist, cyklist eller gångtrafikant och därav blir stabila vägbyggen och underhåll av vägar väldigt viktigt. Vägar utgör en viktig del av vår infrastruktur och bidrar till ett fungerande samhälle. LÄS MER

 5. 5. Navigating the Paradox : Moral Intuitions, Evolutionary Critiques & Philosophical Implications

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Pontus Frost; [2023]
  Nyckelord :Moral Intuitions; Evolutionary Critiques; cultural Critiques; Darwinian Dilemma; Paradox; Paradox; Moraliska intuitioner; evolutionär kritik; kulturell kritik;

  Sammanfattning : In this thesis, I explore moral intuition as an epistemological tool for constructing moral systems, focusing specifically on the challenges arising from evolutionary and cultural biases. This thesis will consider and discuss Michael Huemer's Ethical Intuitionism, Peter Singer's critique of moral intuitions, and Sharon Street's Darwinian Dilemma, I consider some possible defenses and counterarguments concerning the reliability of moral intuitions. LÄS MER