Sökning: "Frozen Disney"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Frozen Disney.

 1. 1. Frost (2013) & de banbrytande Disneyprinsessorna : En narrativ analys om genus och identifikation

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Rebecca Säll; [2018]
  Nyckelord :Disney;

  Sammanfattning : Sammanfattning The Walt Disney Company (1923) släppte år 2013 filmen Frost (Frozen) som blev den mest inkomstbringande animerade långfilmen Disney någonsin producerat (Time, 2014). Den animerade långfilmen har en stor ung publik i en påverkningsbar ålder och av den anledningen är det väsentligt att studera Frost (2013). LÄS MER

 2. 2. Disney och den postfeministiska prinsessan : En semiotisk undersökning av kvinnliga Disney-protagonister

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK; Stockholms universitet/JMK

  Författare :Ronja Berggren; Lundqvist Mathilda; [2018]
  Nyckelord :Disney; postfeminism; gender; semiotic analysis; female characters;

  Sammanfattning : The Walt Disney Company has been producing feature films for almost a decade, allowing children as well as grown ups to enter their world of fairytales. Along the years there have been different ways to portray the characters, this can be seen in results from previous research. LÄS MER

 3. 3. Kom tillbaka med hennes hjärta! : En studie om hur våld skildras i Disneyfilmer ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Frida Göstasson; [2017]
  Nyckelord :Disney; violence; gender; children s films; stereotypes; content analysis; Disney; våld; genus; barnfilm; stereotyper; innehållsanalys;

  Sammanfattning : This study examines the depiction of violence in Disney films by investigating the relation between violence and the characters from the 1930’s until today with focus on a gender perspective. The films are Snow White and the Seven Dwarfs, Sleeping Beauty, Beauty and the Beast, Pocahontas, Tangled and Frozen. LÄS MER

 4. 4. Disneys Frost : ”A Frozen Heart Worth Mining”

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för medier och design

  Författare :Klara Persdotter; [2015]
  Nyckelord :Disney; Disney Princess; Frozen; Animated film; Narrative; Vladimir Propp; Construction of Characters; Qualitative research; Peter Dahlgren; Disney; Disneyprinsessa; Frost; Animerad film; Narrativ; Berättelsestruktur; Vladimir Propp; Karaktärsuppbyggnad; Kvalitativ studie; Peter Dahlgren; Textens uppbyggnad; Narrativ dynamik.;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att undersöka hur och vad Disney kommunicerar till sin publik genom deras film Frost (2013). Eftersom Disney idag står för en dominerande part av filmunderhållningen för barn bär de också ett ansvar för de budskapen de förmedlar genom sina filmer, då barn kan komma att påverkas av dem. LÄS MER

 5. 5. From Snow White to Frozen : An evaluation of popular gender representation indicators applied to Disney’s princess films

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Johan Nyh; [2015]
  Nyckelord :Disney; princesses; Disney princesses; gender; Bechdel; Bechdel test; Walt Disney; Pixar; Frozen; children; girl; culture; gender representations; talk time; talktime; gendertimer; equality; content analysis; female; feminism; feminist; gender role; socialization model; gender role socialization model; passive; domestic; active; media; post-feminist; gender role portrayals; key measures; popular; nature or nurture; genes or environment; gender differences; expressions of gender; gender experiments; neurological; brain; plasticity; constructivist; cultivation theory; social cognitive theory; quantitative; quantitative measures; quantitative methods; stereotypes; stereotype; stereotypical; women; character count; biological sex; biological gender; metrics; femininity; textual analysis; submissive; submissive behaviour; independence; daddy s girl; patriarchy; patriarchal; patriarchal approval; wicked women; old wicked women; wicked witch; male; masculine; masculine characteristics; feminine characteristics; genders; marrying; marriage; love at first sight; empowerment; fairy tale; fairy tales; film; movie; films; movies; Mulan; Pocahontas; Snow White; Snow White and the seven dwarfs; Cinderella; Sleeping Beauty; Little Mermaid; The Little Mermaid; Beauty and the Beast; Aladdin; Tangled; Brave; Frozen; The Princess and the Frog; Merida; relationship; relationship formation; true love; true love s kiss; sisterhood; sisterly; Grimm; Grimm brothers; parental approval; matriarchal approval; matriarchal; matriarchy; stereotyping; evil queen; rate; rater; rating; measure; measuring; wicked stepmother; binary gender; gender binarity; binary genders; gender identities; gender identity; gender identity formation; identity formation; animation; cell animation; the Smurfette principle; strong women; strong girls; girlie; positivism; positivistic; film studies; analysis; analyses; antagonism; action; coding; cultivation effect; cultivation effects; socialization effect; socialization effects; coded content analysis; simple metrics; cognition theory; connotations; cultivation theory; socialization theory; depictions of femininity; plasticity; human brain; damsels in distress; feminist research; inequality; gender inequality; media studies; heroines; mass media; social media; images of women; woman as image; reading; interpretation; modern day fairy tales; Disney; prinsessor; Disneyprinsessor; Disney-prinsessor; kön; genus; genusvetenskap; Bechdel; Bechdel test; Bechdeltest; Bechdeltestet; Walt Disney; Pixar; Frost; barn; flickor; kulturuppväxt; representationer; skildringar; intryck; taltid; talk time; talktime; gendertimer; jämlikhet; innehållsanalys; feminin; feminism; könsroll; könsroller; socialisering; socialiseringsmodellen; passiv; hushållsarbete; aktiv; media; post-feministisk; postfemininstisk; nyckeltal; populärvetenskaplig; populärvetenskapligt; naturen; uppväxt eller gener; gener eller upppväxt; uppfostran; genetik; könsskillnader; könsuttryck; experiment; hjärnan; plasticitet; konstruktivism; kultivationsteori; kognitiv teori; kvantitativ; kvantitativa mått; kvantitativa metoder; stereotyper; stereotyp; stereotypisk; kvinnnor; kvinna; kön; biologiskt kön; mått; nyckeltal; femininitet; textanalys; filmanalys; kuvad; underkastad; submissiv; oberoende; pappas flicka; patriarkat; patriarkisk; patriarkalt godkännande; manlig; maskulin; kön; genus; äktenskap; kärlek vid första ögonkastet; saga; sagor; bröderna Grimm; film; Mulan; Pocahontas; Snövit och de sju dvärgarna; Askungen; Törnrosa; Den lilla Sjöjungfrun; Skönheten och Odjuret; Aladdin; Trassel; Modig; Frost; Prinsessan och Grodan; Merida; förhållanden; sann kärlek; Grimm; matriark; matriarkisk; patriarkalt godkännande; matriarkalt godkännande; bedöma; betygsätta; mått; mäta; ond styvmor; binära kön; könsidentitet; könsidentiteter; animation; Smurfan; starka kvinnor; starka flickor; positivistisk; positivism; filmvetenskap; filmstudier; antagonism; protagonist; hjältinna; kodning; kultivationseffekten; socialiseringseffekten; socialisationseffekten; kodad innehållsanalys; förenklade mått; kognitiv teori; konnotationer; konnotera; feministisk forskning; könsbalans; mediastudier; mediestudier; massmedia; social media; bilder av kvinnor; kvinnan som bild; images of women; woman as image; reading; interpretation; modern day fairy tales; tolkning;

  Sammanfattning : Simple content analysis methods, such as the Bechdel test and measuring percentage of female talk time or characters, have seen a surge of attention from mainstream media and in social media the last couple of years. Underlying assumptions are generally shared with the gender role socialization model and consequently, an importance is stated, due to a high degree to which impressions from media shape in particular young children’s identification processes. LÄS MER