Sökning: "Fru Marianne"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Fru Marianne.

 1. 1. Kön, klass och känslor i Fröken Julie och Fru Marianne : "Tankar om jämlikhet fick inte finnas!!!"

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Maria Paulander Johansson; [2016]
  Nyckelord :Sex; gender; power structure; stereotype; gender contract; categorical pair; literary reception; Benedictsson; Strindberg.; Kön; genus; maktstruktur; stereotyp; genuskontrakt; kategoriella par; litteraturreception; Benedictsson; Strindberg.;

  Sammanfattning : Denna studie berör intersektionalitet, genus och litteraturreception. Jag ville ta reda på om 2010-talets elever urskiljer och reflekterar kring de köns- och maktstereotyper som finns i svensk 1880-talslitteratur. Undersökning ägde rum i en i åk 9 under tre lektioner. LÄS MER

 2. 2. "Det måtte vara paradiset" : Pastorala ideal i Victoria Benedictssons Fru Marianne

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för svenska och litteratur

  Författare :Anna Löfling; [2015]
  Nyckelord :Fru Marianne; Victoria Benedictsson; Pastorala ideal; Ekokritik; Det moderna genombrottet; moderniseringskritik;

  Sammanfattning : Victoria Benedictsson (1850-1888) skrev romanen Fru Marianne i en tid präglad av den industriella revolutionen och en framväxande modernitet. En analys av romanens pastorala ideal – i vilken mån romanen formulerar villkoren för ett gott liv som ett liv närmare naturen – gör det möjligt att placera henne bland de författare från samma tid, däribland August Strindberg och Verner von Heidenstam, som reagerade på det nya samhälle som växte fram under slutet av 1800-talet och skrev en litteratur som visade på ett alternativ. LÄS MER

 3. 3. Den paradoxala kvinnan. En studie av Victoria Benedictssons och Mathilda Mallings kvinnoporträtt under 1880-talets sedlighetsdebatt

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Sofia Hög; Nina Sundberg; [2008]
  Nyckelord :litteratursociologi; habitus; victoria benedictsson; mathilda malling; kvinnogestaltning; genus; fält;

  Sammanfattning : The aim of this master thesis is to examine how female identity is formed in two novels and two short stories from the 1880’s. As a framework we rely on the method outlined by Pierre Bourdieu when he approaches the cultural and social worlds through the concept of fields. LÄS MER