Sökning: "Fuktskador sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Fuktskador sverige.

 1. 1. Orsak och effekt av Sveriges höga bygg- och produktionskostnader : En jämförelse av bostadens ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter mellan de nordiska grannländerna

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Eric Rödel; Johannes Wall Brunnström; [2022]
  Nyckelord :produktionskostnad; byggkostnad; bostadsrätter; hyresrätter; Norden; ekonomisk hållbarhet; social hållbarhet; ekologisk hållbarhet;

  Sammanfattning : Sverige är ett av de länder i Europa som har högst bygg- och produktionskostnader inom byggsektorn. Vad dessa höga kostnader beror på är går inte att lägga på enskilda faktorer, bland annat är lönerna och materialkostnaderna inom byggbranschen höga. LÄS MER

 2. 2. Ventilationslösningar för fuktsäkra kallvindar - enkomparativ fallstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Karl Hampus Olsson; Tarik Ramic; [2021]
  Nyckelord :fukt; kallvind; MGP; mögeltillväxt; ventilation;

  Sammanfattning : Kallvindar har varit drabbade av fuktskador på grund av olika faktorer. Reparationer avsådana skador blir väldigt dyra. Nya ventilationslösningar har introducerats som kanförhindra uppkomsten av fuktskador. Vissa lösningar har visat sig ge bättre resultat änandra. LÄS MER

 3. 3. Vertikala trädgårdar i stadsrummet : Är det möjligt i ett sydnordiskt klimat?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Saga Hellstrand; Frida Isakson; [2021]
  Nyckelord :vertikala trädgårdar; vertikal grönska; gröna fasader; grön arkitektur; förtätning av staden; hälsa; biologisk mångfald; klimat; luftkvalitet och temperatur;

  Sammanfattning : Populationen ökar i Sverige vilket skapar en ständig press på att fler bostäder behöver byggas och mer mat måste produceras. Förtätning är en metod inom stadsutveckling som har goda fördelar såsom färre avstånd och förvaltning av jordbruksmarken. LÄS MER

 4. 4. Parallelltak med mekanisk ventilation : En jämförelse mellan mekanisk och naturlig ventilation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Mathilda Nöjd; Emma Petersson; [2020]
  Nyckelord :Naturlig ventilation; Mekanisk ventilation; Parallelltak; Mögelpåväxt;

  Sammanfattning : To build and conserve the moisture proof roof constructions is a central problem in the building industry. Outdoor ventilated roof constructions is considered to be a riskful construction that can be burdened with moist damages. It is problematic to build parallel roof with low energy consumption that are resistant to moist. LÄS MER

 5. 5. Täta hus : en litterturstudie om lufttäthet samt en tolkning av samband mellan lufttäthet och brandtryck

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Emelie Lindvall; [2019]
  Nyckelord :Airtightness; fire pressure; FDS; leakage; evacuation; Lufttäthet; brandtryck; FDS; läckage; utrymning;

  Sammanfattning : Under 60- och 70-talet var tillväxten i Sverige god. Befolkningsmängden ökade och många valde att flytta från landsbygd till större städer för arbete. Omfattande bostadsbrist ledde till att Miljonprogrammetinfördes – en miljon bostäder skulle byggas på väldigt kort tid. LÄS MER