Sökning: "Full Frontal"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Full Frontal.

 1. 1. Development of a new test methodology for car-to-truck crash

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Matas Buzys; Sara Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Crash tests; FUP; Frontal impact; Honeycomb structure; FUP; Frontalkrock; Honeycomb struktur; Kraschtest;

  Sammanfattning : Till följ av de stora skadorna som riskeras vid frontalkollision mellan personbil och lastbil, utför Scania CV AB kraschtester för att bättre kunna utveckla komponenter med syfte att skydda passagerarna i personbilen. Den typ av test som denna studie bygger på utvärderar den s.k. FUP:en (engelska Front Underrun Protection). LÄS MER

 2. 2. Effect of Lap Belt Position on Kinematics & Injuries by using 6YO PIPER child HBM : in Frontal Crash Simulations

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Sarah Hassan El-Mobader; [2018]
  Nyckelord :PIPER; Human Body Model; 6YO; Full Frontal; Child Restraint Systems; Injuries; Kinematics; Abdomen; Lap Belt; PIPER; Humanmodell; 6åring; frontalkrock; barnstolar; barnsäkerhet; skador; kinematic; bukorgan; höftbälte;

  Sammanfattning : Traffic accidents are the second leading cause of child fatality among children younger than 15 years of age. In the course of 10 years, the implementation of child restraint systems has decreased child fatality in traffic accidents with 50%, for children younger than 15 years. LÄS MER

 3. 3. Lilla Världen

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Andrea Berois; [2016]
  Nyckelord :Preschool Architecture Sweden; Förskola Dagis Vasalund Solna Stockholm Arkitektur Höjerska;

  Sammanfattning : I en storstad som växer och mullrar fram finns minnet kvar av en annan stad. En kåkstad med fattigbarn och svält men också med gemenskap och variation. En ny stad byggs som ska rensa upp men en bit av den gamla sparas, högst upp på höjden. Innuti den lilla staden som ligger i den stora staden finns en liten värld. LÄS MER

 4. 4. Finite Element Modeling of Skull Fractures : Material model improvements of the skull bone in theKTH FE head model

  Master-uppsats, KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH)

  Författare :Frida Andersson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The main aim of this project was to develop a model for predicting skull fractures of a 50th percentile male, using a finite element head model developed at the Neuronics department of KTH, Royal Instituteof Technology. The skull bone is modeled as a three layered bone, where the outer and inner tables are modeled as shell elements, while the diploë is modeled by two layers of solid elements. LÄS MER

 5. 5. Definition of restraint components for vehicle occupant safety : Using Design of Experiments

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Kvalitetsteknik

  Författare :Anna Malmqvist; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Master thesis has been carried out at Autoliv B.V. & Co. KG in Dachau, which is a global automotive safety corporation. LÄS MER