Sökning: "Full-scale fire tests"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Full-scale fire tests.

 1. 1. The Kiruna town move : Unearthing the possibilities for full-scale fire tests

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand; Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Henrik Pettersson; Adam Thörn; [2021]
  Nyckelord :Full-scale fire tests; Kiruna town move; SFPE roadmap; Fire tests; Kiruna s housing-stock; Fullskaliga brandförsök; Kiruna stadsflytt; Brandförsök; Kirunas Byggnadsbestånd;

  Sammanfattning : The work with this thesis started during the last semester at the Fire Protection Engineering program at Luleå University of Technology. Kiruna has relied on the iron ore resources of Luossavaara and Kiirunavaara since the creation of the town. The iron ore stretches underneath the current city center. LÄS MER

 2. 2. Taluppfattbarhet för utrymningslarm

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Denise Pettersson; Emma Lindh; [2020]
  Nyckelord :Taluppfattbarhet; Talöverföringsindex; Talat Utrymningslarm; Människors Beteende vid en Utrymningssituation; Utrymning; Perception av ljud; Maskeringseffekter; Lyssningstest Speech Intelligibility; Speech Transmission Index; Voice Evacuation Alarm; Evacuation; Human Behaviour in Fire; Speech Perception; Masking effects; Listening test; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Talade utrymningslarm installeras som en riskreducerande åtgärd i byggnader där det vistas personer som inte kan väntas ha god lokalkännedom. En grundförutsättning för att utrymningslarmet ska uppfylla sin riskreducerande effekt är att det är hörbart, därav är ett talöverföringsindex, STI, på 0,55 rekommenderat. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av PIR-isolering med Konkalorimeter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Gustav Hahlin; [2019]
  Nyckelord :PIR; cone calorimeter; ISO-5660; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In this study four different types of PIR materials have been tested to examine the possibility to use the cone calorimeter (ISO 5660) as a screening tool to evaluate the fire properties of the insulation. As such, manufacturers can be able to make a quick control of the insulation without having to spend resources on full scale testing. LÄS MER

 4. 4. Influence of ventilation on ro-ro space fire development : A study using two-zone fire models in order to explore tendencies of how different ventilation parameters affects the fire development in a ro-ro space

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Martin Lindgren; Andreas Lilja; [2019]
  Nyckelord :Fire; Ro-ro space; Ventilation; Simulation; Two-zone model; Brand; Rorolastutrymme; Ventilation; Simulering; Tvåzonsmodell;

  Sammanfattning : A ship to which vehicles and other loads can be rolled on and off is usually named ro-ro ship. A ro-ro ship consists of large corridor shaped space, normally extending to a considerable length or the entire length of the ship, which is usually loaded with various vehicles or stowage units. LÄS MER

 5. 5. To evaluate fire properties of a facade : - a study on semi natural test methods

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Emma Martinsson; [2018]
  Nyckelord :Facade; Facades; Test method; Test methods; Fire properties; Hazards; Fire spread; Fasad; Fasader; Testmetod; Testmetoder; Brandegenskaper; Risker; Brandspridning;

  Sammanfattning : Due to an increase in the number of large-scale façade fires around the world the interest in the fire hazards of façades has also increased. The hazards of such fires have been acknowledged since earlier and many different test methods have therefore been developed to enable evaluation of the fire properties of wall assemblies. LÄS MER