Sökning: "Fully Fashioned"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Fully Fashioned.

 1. 1. Wild Things: A Collection of Handwoven Couture

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Steneby - Institutionen för Konsthantverk och Design

  Författare :Luisa Recker; [2021-08-24]
  Nyckelord :Composite Garment Weaving; Weaving; Pattern Making; Tapestry; Making; Clothes; Fashion; Haute Couture; Design; Loom; Textile; Craft; Block Pattern; Geometry; Fully Fashioned; Zero Waste; Slow Fashion; Sustainability; Sensuality;

  Sammanfattning : The following text is the theory part of my practical Master‘s thesis “Wild Things – A Collection of Handwoven Couture”. This thesis examines the potential of hand-weaving for contemporary fashion design. LÄS MER

 2. 2. Automatisering av aktiv lyssnare processen inom examensarbetesseminarium : En utökning av lärplattformen Canvas

  Kandidat-uppsats, KTH/Kommunikationssystem, CoS

  Författare :Karim Kuvaja Rabhi; [2019]
  Nyckelord :Canvas RESTful API; Ruby; automatization; digitalization; active listener; Canvas RESTful API; Ruby; automatisering; digitalisering; aktiv lyssnare;

  Sammanfattning : I dagsläget när studenter från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) ska genomföra en examensarbetspresentation ska det finnas aktiva lyssnare på plats. Aktiva lyssnare är andra studenter som också utför examensarbeten och som lyssnar på presentationen och ställer frågor. LÄS MER

 3. 3. Limited Military Pressure – An Analytical Framework to Assess No-Fly Zones as a Single Instrument in Coercive Diplomacy

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Annelie Gregor; [2012]
  Nyckelord :Coercive Diplomacy; No-Fly Zone NFZ ; Ideal Policy; Limited Use of Force; Thomas Schelling; Alexander George; Peter Viggo Jakobsen; Iraq; Bosnia; Libya;

  Sammanfattning : Coercive diplomacy attempts to use military force in a limited fashion as a diplomatic and political tool in order to persuade an opponent to cease aggression rather than to bludgeon him into stopping. The use of limited military force in coercive diplomacy is not a military strategy, but rather a refined political and psychological instrument used for resolving a crisis. LÄS MER

 4. 4. Pizza och magiska stunder i undervisningen : en kvalitativ studie av processinriktad undervisning med utgångspunkt i två pedagogiska inriktningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jonatan Thulin; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AimThe aim of this study is to discuss process orientated education by identifying and describing general elements in two alternative pedagogies that in different ways attempt to separate themselves from the didactics in the traditional school. The questions are:1. LÄS MER

 5. 5. Toner från det förgångna

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkeologi och antikens historia

  Författare :Rebecka Erntell; [2009]
  Nyckelord :archaeology; musicology; medieval; music; reconstruction; musical instruments; instrument makers; mural paintings; Middle Ages; Scandinavia; experimental archaeology; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Today our conception of the Middle Ages is accompanied by musicians who claim to play "in the old-fashioned way". Nevertheless reconstructions of a concept as abstract as music could be questioned. The purpose of this essay is to illuminate and discuss the conditions of reconstructed medieval music and its relation to the original tradition. LÄS MER