Sökning: "Function blocks"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden Function blocks.

 1. 1. Town hall in Nynäshamn

  Magister-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Vera Arendal Rundbom; [2019]
  Nyckelord :betong; trä; pelare; balk; Nynäshamn; kommunhus;

  Sammanfattning : Stadshusplatsen in Nynäshamn is a square with good prerequisites to become an oasis for the citys inhabitants. Though today the current town hall, a low-rise building, closes the square towards the south. LÄS MER

 2. 2. Barns påverkan av skärmtid - ur ett hälsoperspektiv

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Matilda Salminen; Cecilia Axelsson; [2019]
  Nyckelord :Children; infant; media use; screen time;

  Sammanfattning : Axelsson C & Salminen M. Barns påverkan av skärmtid. En systematisk litteraturstudie. Magisteruppsats i pediatrisk omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 3. 3. Lokal standardisering av PLC programmering verifierad med emulering

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Joakim Ramn; Marcus Steneros Hermansson; [2019]
  Nyckelord :Standardisering; PLC programmering; emulering;

  Sammanfattning : Det finns idag ingen standard som beskriver hur tydliga program med självförklarande kod och bra struktur utformas. Företag som arbetar med programmering och levererar automatiserade processer skulle med fördel kunna nyttja en tydlig standard för att effektivisera sin process. LÄS MER

 4. 4. The effects on animal welfare, production and economy when using feed blocks for sheep

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Ebba Ekholm; [2019]
  Nyckelord :feed blocks; sheep; ewes; growing lambs; economy; welfare; health; production;

  Sammanfattning : Feed blocks are a feed product where certain ingredients are mixed together, to createa solid block. The goal is to provide the animals with a small supply of nutrients at atime, such as energy, protein and minerals. In large sheep countries like the UK, thefeed blocks fill a function under certain conditions. LÄS MER

 5. 5. Funktionsbeskrivning och styrning av industriellt värmesystem : Avgaspanna, Volvo GTO i Skövde

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Mikaela Svensson; [2019]
  Nyckelord :Automation; funktionsbeskrivning; värmeåtervinning; värmeåtervinningssystem; PLC; FBD; Volvo; Rejlers; Avgaspanna; Programmering;

  Sammanfattning : Med hjälp av systembilder, PLC-kod, studiebesök och intervjuer konstruerades en funktionsbeskrivning för styrning och hantering av ett värmeåtervinningssystem vid namn Avgaspannan, på Volvo GTOs, f.d. Powertrain, anläggning i Skövde. LÄS MER