Sökning: "Functional Movement Screen"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Functional Movement Screen.

 1. 1. Att sträva efter att undvika skador och öka sin prestation : Elitlängdskidåkares erfarenheter, önskemål och behov av screeningtester

  Master-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Malin Couch; [2020]
  Nyckelord :Screening tests; Functional Movement Screen; Injury prevention; Performance enhancement; Qualitative research; screeningtester; Functional Movement Screen; Skadeförebyggande; Prestationshöjande; Kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Introduction: Overload injuries are common among elite cross-country skiers. Screening tests are used in sports to prevent injuries. The tests are used extensively, however, the method has low validity. The knowledge from the current study may be used when developing new screening methods. LÄS MER

 2. 2. Functional movement screen och skadeförebyggande träning hos fotbollsspelare

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Håkan Magnusson; [2014]
  Nyckelord :FMS; Fotboll;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förekomsten av skador inom fotbollen är stor vilket drabbar den enskilde spelaren både psykiskt och fysiskt. Syfte: Att undersöka om det fanns något samband mellan låg poäng (14 poäng eller mindre) med FMS och ökad skaderisk hos manliga amatörspelare i fotboll. LÄS MER

 3. 3. PÅVERKAR ÅLDER, KÖN OCH TRÄNINGSMÄNGD FMS? : En tvärsnittsstudie mellan Functional movement screen samt sf-36v2 Health survey

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Biomekanik och biomedicin; Högskolan i Halmstad/Biomekanik och biomedicin

  Författare :Sofia Gustafsson; Backholm Jeanette; [2012]
  Nyckelord :Functional movement screen; FMS; fystester; SF-36V2 Health Survey; fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Regelbunden fysisk aktivitet motverkar en rad fysiska och mentala sjukdomar. Hälsovinster av fysisk aktivitet är bland annat en högre funktionell muskulär- och kardiovaskulär kapacitet samt en högre livskvalitet. LÄS MER

 4. 4. Design och konstruktion av kaross till ögonstyrt arkadspel

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Kushink Bazaz; Caroline Bouzi; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tobii Technology AB is a global leading company in eye tracking. The technology is a part of acomputer screen called an eye tracker. It enables computers to follow eye movement whichfurther make it possible to control the computer by only using your eyes. LÄS MER

 5. 5. Uppgradering av robotsystem på Termisk sprutning, Volvo Aero

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för teknik, matematik och datavetenskap

  Författare :Charlotta Johansson; [2006]
  Nyckelord :Volvo Aero Corporation VAC; Termisk sprutning; Strukturerad programmering; Industrirobotar; Robotar; JavaServer Pages JSP; Human-Machine Interaction;

  Sammanfattning : This thesis work resulted in a template for how the thermal spray process can be controlled through robot programs. The robots today and their programs need to be replaced, therefore a new structure which can be matched with the new robot systems is needed. LÄS MER