Sökning: "Functional Safety"

Visar resultat 1 - 5 av 179 uppsatser innehållade orden Functional Safety.

 1. 1. Automotive SPICE compliance in an Agile Software Development Process A case study on optimization of the work products

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Nuria Cara Navas; [2020-12-03]
  Nyckelord :ASPICE; Agile; Software process improvement; document management strategy; Case Study; IEEE;

  Sammanfattning : Automotive SPICE is used in the automotiveindustry to comply with functional safety. This guideline usesthe waterfall/v-cycle model for software development. However,automotive companies are shifting their way of working intoiterative software production using agile methodologies. LÄS MER

 2. 2. Leveraging a Traceability Information Model in order to enhance the maintenance of automotive Safety Assurance Cases

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Yulla Ibrahim; Mikaela Törnlund; [2020-07-06]
  Nyckelord :Safety Assurance Cases; Traceability Information Model; Functional Safety; ISO 26262; Traceability;

  Sammanfattning : In safety critical systems, Safety Assurance Cases are created in order to provideargumentation as to why a system is reasonably safe. In the automotive industry,the ISO 26262 standard is complied with in order to provide comprehensiveand structured argumentation for developed electrical and/or electronic (E/E) systemsin regards to function safety. LÄS MER

 3. 3. Measuring hand-arm vibrationsSpecifying

  Master-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Marcus Inácio; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Working conditions with habitual exposure to vibration is the cause of many working related injuries, and a good example of the negative effects which environmental factors can have on workers’ health, as well as social and business economic consequences. Although there exist regulations which limit exposure levels, this is not something which is monitored in the workplace environment. LÄS MER

 4. 4. UX-Design for Automated Restroom Door

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Avd.); KTH/Maskinkonstruktion (Avd.)

  Författare :Mikaela Lavrell; Robin Lundqvist; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Public restrooms are used by most people but for some, these visits are inconvenient, filled with worry or fears. In 2016, a comprehensive survey was conducted in which more than half of the responded believed that they could get a disease from public restrooms, more than a quarter avoided touching the door handles and 45% avoided visiting a public toilet due to lock issues (Toalettrapporten, 2016). LÄS MER

 5. 5. Innersläntens funktion och egenskaper

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Endrit Redjepi; Almir Vreva; [2020]
  Nyckelord :Innerslänt; Sidoområde; Avvattning; Uformning; Trafiksäkerhet; Miljö; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Vid utformning av vägar idag är det inte enbart vägytan och vägkroppen som beaktas utan hela vägmiljön inklusive vägens sidoområde. Detta ställer helt nya krav på utformning av slänter och diken. Den främsta utmaningen är hanteringen av vattnet och här är innerslänten ett vitalt instrument för utmaningen. LÄS MER